astronomia

Wielki słownik ortograficzny

astro•nomia -mii, -mię (skrót: astr.)

Słownik języka polskiego

astronomia
1. «nauka o budowie, pochodzeniu i ruchach ciał niebieskich oraz o przestrzeni kosmicznej, w której się one znajdują»
2. «wydział lub kierunek na uniwersytecie obejmujący studia w tym zakresie»

• astronom

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

oprócz
16.11.2012
1. „Teraz Brazylia to mój atut” – śmieje się, bo zna świetnie portugalski i oprócz telewizji pracuje w dziale handlowym ambasady Brazylii.
2. Oprócz naleśników zjadł jeszcze kawałek ciasta.
3. Oprócz pana G. zarzuty postawiliśmy jeszcze jednej osobie.
4. Oprócz pana G. zarzuty ma również jeszcze jedna osoba.
Które zdania poprawne? Czy prawidłowo jest: „... obsługuje również dział handlowy...”? Jaka konstrukcja jest prawidłowa w przypadku oprócz i poza, czy możliwe jest użycie strony biernej?
Tłumaczymy angielskie you
6.03.2009
Witam,
jestem w trakcie tłumaczenia tekstu z dziedziny astronomii (z języka angielskiego na polski), w którym ważną rolę odgrywa styl wypowiedzi. W oryginale przyjęta forma to we lub you („Our best theory of gravity at the moment is...”, „...when you throw a rock...”). Chciałabym wiedzieć, czy w języku polskim możliwe jest zastosowanie kalki językowej i tym samym formy my lub ty w stylu półformalnym (dział najczęściej zadawanych pytań Instytutu Kosmologii)?
Układ Słoneczny i bank centralny
3.07.2002
Dzień dobry,
Chciałam zapytać o pisownię wielką i małą literą. Szczerze powiedziawszy, sprawia mi ona najwięcej problemów. Bank Centralny czy bank centralny - pisząc o NBP? Układ Słoneczny czy układ słoneczny? Podejrzewam, że jeszcze będę korzystać z państwa pomocy, bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie.
Joanna B.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... odpoczywam w pełnym tego słowa znaczeniu. Kiedyś bardzo interesowałem się astronomią, teraz nieco mniej czasu mogę poświęcić temu hobby - jednak tematyka...
  • ... Gromie"...
    Gdziekolwiek bym jeszcze nie poszedł - do gabinetu nawigacji czy
    astronomii, do laboratorium elektrotechniki czy też sali, gdzie odbywają się zajęcia...
  • ... na wydziały: inżynierii lądowej i środowiska, mechaniczny oraz fizyki i astronomii. Na pozostałych wydziałach i kierunkach wyznaczono późniejsze terminy.


    Blisko i...

Encyklopedia

astronomia
[gr. ástron ‘gwiazda’, nómos ‘prawo’],
nauka przyrodnicza, której przedmiotem badań są ciała niebieskie, ich rozkład i ruchy w przestrzeni, pochodzenie, budowa oraz ewolucja, a także Wszechświat jako całość.
dział astronomii zajmujący się badaniem rozmieszczenia przestrzennego i ruchów gwiazd, ich grupowymi własnościami, siłami występującymi w układach gwiazd oraz materii międzygwiazdowej.
dział współcz. astronomii poświęcony badaniu promieniowania elektromagnetycznego ciał niebieskich w zakresie fal dł. od ok. 1 µm do ok. 1000 µm (1 mm).
dział astronomii zajmujący się badaniem obiektów znajdujących się poza Galaktyką, np. gromad i supergromad galaktyk, budową i własnościami galaktyk aktywnych.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego