asystent

Wielki słownik ortograficzny

asystent -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego

asystent
1. «osoba pomagająca specjaliście przy wykonywanej przez niego pracy»
2. «stanowisko na wyższej uczelni lub w instytucie naukowym niższe od adiunkta; też: osoba zajmująca to stanowisko»

• asystencki • asystentka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

asystent przy katedrze
4.07.2010
WSPP ocenia jako niepoprawną konstrukcję z przyimkiem przy dla określania części jakiejś całości. Czy ta reguła nie stosuje się do nazwy Rady Języka Polskiego, która oficjalnie brzmi: Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk?
klienty, asystenty?
28.06.2006
We wszelkich programach komputerowych roi się od menedżerów, kreatorów, asystentów, klientów, delegatów i podobnych narzędzi. Jaką formę stosować w mianowniku liczby mnogiej? Coraz częściej widzę: klienty, kreatory, asystenty, delegaty.
kreatorzy aplikacji i asystenci systemowi
14.02.2002
Szanowni Państwo,
Jak powinno odmieniać się po polsku słowa z terminologii informatycznej: klient, agent, asystent? Nie chodzi tu oczywiście o osoby, ale o programy. Denerwuje mnie, kiedy często słyszę tu odmianę: klienci, agenci, asystenci, uzasadnianą terminologią Microsoftu. Czyżbyśmy mieli nową wyrocznię w dziedzinie języka polskiego?
Pozdrawiam,
Monika

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Seweryn. Poszukiwania odtwórczynie tej roli trwały, podobno, aż 3 miesiące. Asystenci wypatrywali odpowiedniej kandydatki również na koncertach rockowych. Sam Piwowarski odwiedził...
  • ... minut, które zlały się później w kwadranse, dłużące się godzinami. Asystent Rubiński twierdził, że siostra przełożona była tak przejęta strachem, że...
  • ... Prof. Mmaa nie nadchodził.
    - A co to takiego... - zaczął Pierwszy
    Asystent prof. Ducha, krążący już od dłuższego czasu wokoło dziwnego eksponatu...

Encyklopedia

asystent
[łac. assistens ‘towarzyszący’],
w Polsce stanowisko w placówkach nauk. i szkolnictwie wyższym, na które są powoływani absolwenci studiów wyższych ze stopniami zaw. magistra, magistra inżyniera i lekarza;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego