bliskie

Wielki słownik ortograficzny

bliski; -scy; bliż•szy
bliż•szy; bliż•si
naj•bliż•szy; -ż•si
Bliski Wschód Bliskiego Wschodu, Bliskim Wschodzie; przym.: bliskowschodni

Słownik języka polskiego

bliski I
1. «znajdujący się w niewielkiej odległości»
2. «mający nastąpić w niedalekiej przyszłości»
3. «niedawno przeszły»
4. bliższy «dokładny, szczegółowy, sprecyzowany»
5. «spokrewniony z kimś bezpośrednio; też: wyrażający taki stosunek»
6. «mający pewne cechy zbieżne z czymś»
7. «ściśle złączony uczuciami, poglądami; też: będący wyrazem takiego złączenia»

• bliskość • bliziutki • bliziutko
bliski II «członek rodziny, krewny lub przyjaciel»
dopełnienie bliższe «dopełnienie, które przy zamianie orzeczenia na stronę bierną staje się podmiotem zdania»
najbliższa rodzina «rodzice, dzieci, rodzeństwo»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Bliska
17.06.2008
Jak odmienia się nazwę Bliska (sieć stacji paliw)? Jak rzeczownik pliska, czy jak przymiotnik?
Jest to bardzo ciekawa nazwa firmowa. Sprawdziłem jej użycie na stronie internetowej właściciela marki i okazało się, że występuje tam ona wyłącznie w połączeniach typu sieć Bliska, na stacjach Bliska, co pozwala na uniknięcie form odmiennych. Na tej stronie nie ma ani jednej formy innej niż mianownikowa, wygląda więc na to, że sami właściciele marki unikają odmieniania tego wyrazu, a w takim razie trzeba im pomóc.
Nazwa niewątpliwie pochodzi od przymiotnika, a w takim razie powinno się ją odmieniać [jeśli w ogóle odmieniać, Red.] według odpowiedniego wzoru, np. na Bliskiej, przed Bliską.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
bliski
27.09.2005
Czy szanse bywają bliskie zeru, czy bliskie zera?
Bywają i takie, i takie.
Mirosław Bańko, PWN
bliski rodak
16.02.2013
Szanowna Poradnio,
ostatnio spotkałam się z określeniem: „Jest to nasz bliski rodak, który urodził się w Przysietnicy”. Chciałam się zapytać, czy wyrażenia bliski rodak jest poprawne? Czy rodak może być bliższy lub dalszy?
Dołączam wyrazy szacunku
Tu chodzi nie tyle o poprawność, ile o sens: cytowane zdanie jest zbudowane poprawnie i brzmi na pozór sensownie, pytanie tylko, jaki sens przekazuje. Bliski rodak nie może być kimś takim jak bliski krewny, bo pokrewieństwo jest stopniowalne – bliższe lub dalsze – a przynależność do grupy osób urodzonych w tym samym kraju, mieście lub okolicy jest kwestią: tak albo nie. Wprawdzie krąg osób urodzonych w Polsce jest znacznie większy niż osób urodzonych w Przysietnicy, co pozwala przytoczonemu zdaniu nadać pewien sens, ale wątpliwości i tak pozostają: jeżeli nawet kogoś bliski rodak nie razi, czy z równą łatwością zaakceptowałby bliższego rodaka? W sumie lepiej nie budzić wątpliwości i powiedzieć po prostu: „Jest to nasz rodak, który urodził się w Przysietnicy” albo „Jest to osoba nam bliska, nasz rodak, który urodził się w Przysietnicy”.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

Ciekawostki

Mówimy „Bliższa ciału koszula niż sukmana”, mając na myśli to, że każdy najbardziej zainteresowany jest sprawami, które go bezpośrednio dotyczą.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nagły zgon Cichowicza zdjął go serdecznym żalem. Cichowicz był mu bliski, może najbliższy z całej partii,
    bo tak samo rwał się...
  • ... od sierpnia stacjonują w Iraku. Już wkrótce powrócą do swoich bliskich w Polsce. Na miejscu zastąpią ich koledzy z drugiej zmiany...
  • ... domem tętniącym

    góralską muzyką, zaczął malować. Początkowo były to obrazy
    bliskie tradycji, później inspirowane sztuką Wschodu, niemieckim romantyzmem, malarstwem dworskim, coraz...

Encyklopedia

Bliskie, Wyspy, Near Islands,
grupa wysp wulk., najdalej na zachód wysunięta część archip. Aleutów, ok. 600 km od brzegów Kamczatki;
Bliski Wschód, Środkowy Wschód, ang. The Middle East Wymowa, Near East, fr. Moyen-Orient Wymowa, Proche-Orient,
nazwa stosowana najczęściej w odniesieniu do rozległego obszaru położonego na styku Europy, Azji i Afryki.
transport bliski, transport wewnętrzny,
transport o ograniczonym zasięgu, zwykle lądowy, odbywający się przy użyciu dźwignic i przenośników;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego