doświadczenia

Wielki słownik ortograficzny

do•świad•czyć -d•czę, -d•czą; -dcz•cie

Słownik języka polskiego

doświadczenie
1. «ogół wiadomości i umiejętności zdobytych na podstawie obserwacji i własnych przeżyć»
2. «wydarzenie, zwłaszcza przykre, które wpłynęło na czyjeś życie»
3. «wywoływanie lub odtwarzanie zjawiska w sztucznych warunkach»
4. «w filozofii: całokształt procesu postrzegania rzeczywistości lub ogół postrzeżonych faktów»
doświadczony «mający doświadczenie, biegły w czymś»
doświadczyćdoświadczać
1. «doznać czegoś»
2. «poddać kogoś lub coś próbie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Doświadczenie w czymś a doświadczenie z czymś
24.02.2016
Szanowni Państwo,
czy w poniższym zdaniu powinnam napisać: doświadczenia z pilotowaniem czy w pilotowaniu? Adam pracował nad książką opartą na swoich doświadczeniach z pilotowaniem samolotów.

Dziękuję za pomoc.
Z poważaniem
Czytelniczka
Rzeczownik doświadczenie łączy się z wyrażeniem z + narzędnik, jeśli oznacza jakiś eksperyment: Przeprowadzał doświadczenia z nowymi antybiotykami. W znaczeniu ‘ogół wiadomości zdobytych na podstawie własnych przeżyć’ łączymy go z wyrażeniem w + miejscownik: Miał duże doświadczenie w pracy z dziećmi. To, której konstrukcji Pani użyje, zależy od tego, jak rozumiemy doświadczenie w sytuacji opisywanej przez zdanie.
Jeszcze jedna uwaga – ze zdania, które Pani przytoczyła, wynika, że doświadczenie z pilotowaniem samolotów / w pilotowaniu samolotów miała / przeprowadzała… książka. Wskazuje na to odniesienie zaimka swój, który występuje tu w zdaniu pojedynczym po imiesłowie przymiotnikowym, a zatem ma powiązanie z nazwą określaną przez imiesłów. Chyba jednak nie taka była intencja autora tekstu?
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Dzielimy się doświadczeniem
8.05.2013
Szanowni Państwo!
Interesuje mnie powiedzenie „Dzielimy się doświadczeniem”. Uważam je za przenośnię, bo doświadczenie jest – moim zdaniem – niepodzielne i powstaje na bazie osobistych przeżyć, a nie cudzych opowieści. Jednak na Państwa stronie czytam, że dzielić się to także: 'komunikować sobie coś wzajemnie'.
Z poważaniem
Maria Michałowicz
Różnymi rzeczami można się dzielić, nie tylko doświadczeniem, ale i wiedzą. Nie podzielam poglądu, że „doświadczenie (...) jest niepodzielne”. Nie dlatego jednak go nie podzielam, że się z nim zgadzam (czyli uważam poglądy za niepodzielne), ale dlatego, że się z nim nie zgadzam (czyli nie uważam żadnej jego części za swoją).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
anonimowi alkoholicy czy Anonimowi Alkoholicy
7.10.2011
Szanowni Państwo!
Wspólnota Anonimowych Alkoholików to nazwa własna, więc zapis dużymi literami jest oczywisty i uzasadniony. Pytanie: czy Ziutek, będący członkiem tej Wspólnoty, jest Anonimowym Alkoholikiem, czy może anonimowym alkoholikiem? Czy pewne doświadczenia mają anonimowi alkoholicy, czy Anonimowi Alkoholicy? Jesteśmy Anonimowymi Alkoholikami czy anonimowymi alkoholikami?
Z poważaniem
Maria Banach
O panu Ziutku należy pisać jako o anonimowym alkoholiku.
Doświadczenia zaś odnoszą się raczej do anonimowych alkoholików, czyli niektórych osób należących do tej wspólnoty. Sformułowanie doświadczenia Anonimowych Alkoholików sugerowałoby, że dotyczą wszystkich uczestników tego ruchu. Przypuszczam, że może i tak być, ale w razie wątpliwości lepiej pisać małą literą.
Podobnie w ostatnim przypadku. Zawsze można napisać to wyrażenie małymi literami. Zapis „Jesteśmy Anonimowymi Alkoholikami” miałby uzasadnienie, gdyby odnosił się do całej wspólnoty.
Jan Grzenia

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... rozmieszczonych w odległościach równych 1/3 rozpiętości przęsła.
  Jak wykazują
  doświadczenia, najbardziej celowe jest zastosowanie do betonu cementu marki 150 lub...
 • ... pytania dotyczące doktryny religijnej, a zaniedbanie tego obowiązku było
  karane.
  Doświadczenie zen jest doświadczeniem intersubiektywnym, ponieważ
  może, a nawet powinno, być...
 • ... No fajnie, kurde, o zajebiście kurwa, ale ma pan zajebiste doświadczenie, kurde. Ja mówię Ja pierdolę, kurwa. Zawsze słyszałem, że no...

Encyklopedia

fiz. jedne z pierwszych doświadczeń, które doprowadziły do sformułowania podstaw termodynamiki:
doświadczenie wykonane przez R. Eötvösa za pomocą specjalnie skonstruowanej wagi skręceń, potwierdzające równość masy grawitacyjnej i bezwładnej.
grupa metod służących do oceny potrzeb nawozowych roślin uprawianych w celu wydania plonów o określonej wysokości i jakości w danych warunkach glebowych i klimatycznych.
filoz. kategoria teoriopoznawcza, oznaczająca całokształt procesu postrzegania rzeczywistości lub ogół postrzeżonych faktów;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego