esej

Wielki słownik ortograficzny

esej -ju; -jów

Słownik języka polskiego

esej «krótka rozprawa naukowa lub literacka ujmująca temat w sposób subiektywny»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

krótko o eseju
26.09.2014
Szanowni Państwo,
proszę o dwie informację dotyczące formy eseju literackiego na podstawie lektury (na konkurs czytelniczy).
1. Czy jeżeli cytuję fragmenty omawianej w eseju lektury lub fragmenty lektury/tekstu innego autora, to mam wstawić przypis na dole strony? Czy wówczas praca nie przestanie być esejem literackim, a stanie się rozprawą naukową?
2. Jeżeli powołuję się w eseju na innego autora, czy mam go „zaprezentować” za pomocą, np.: „Tą [tę – Red.] kwestię porusza także SŁYNNY NIEMIECKI NOBLISTA XY”.
Kto jest pisarzem?
22.05.2010
Szanowni Państwo!
Mam wątpliwości co do zakresu znaczeniowego określeń autor i pisarz. Oczywiście cały czas chodzi o dzieła składające się ze słów, a nie na przykład z zapałek, działa literackie, pisane. Każde takie dzieło ma autora – to oczywiste. Kiedy ten autor staje się pisarzem? Jest nim niewątpliwie autor powieści. A autor wiersza? Albo eseju? Albo cyklu artykułów? Albo jednej noweli?
Z poważaniem
Karoń
chyba na pewno
18.12.2009
Czym jest chyba na pewno? Czy to błąd językowy, czy raczej eufemizm, frazeologizm, ewentualnie oksymoron?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Rzekome zaburzenia studentów w Wilnie, w r. 1644". Drugi jego esej to "Tatarzy w Polsce", opublikowany w r. 1936.
    Po wojnie...
  • ... współżyjącymi ze sobą grupami etnicznymi, w rodzaju wspomnianego na wstępie eseju Davida Goodharta, przypominać będzie wycieczkę po intelektualnym polu minowym. A...
  • ... w "Polityce" (30/1979) znalazła u Zoltana Fabryego (fragmenty jego eseju. "Kapitulacja Europy pod Vilagos", dał Nowak w "Wyznaniach") tezę, że...

Encyklopedia

esej
[ang.< fr.],
essay,
krótka rozprawa naukowa lub literacka ujmująca temat w sposób subiektywny, łącząca elementy prozy artystycznej, naukowej i publicystycznej.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego