forum

Wielki słownik ortograficzny

forum; fora, forów: forum dyskusyjne, ale: Forum Romanum

Słownik języka polskiego

forum
1. «miejsce publicznych wystąpień»
2. «spotkanie poświęcone omawianiu spraw z określonej dziedziny; też: grupa ludzi biorących udział w takim spotkaniu»
3. «internetowa forma grupy dyskusyjnej, służąca do wymiany informacji i poglądów przy użyciu przeglądarki internetowej»
4. «stowarzyszenie skupiające organizacje, państwa lub osoby na zasadzie dużej autonomii organizacyjnej i odrębności poglądów»
5. «plac w miastach starożytnego Rzymu, na którym odbywały się zebrania ludowe, targi, sądy»
6. «w dawnej Polsce: sąd właściwy dla rozstrzygania danej sprawy»
Forum Romanum «główne i najstarsze forum w starożytnym Rzymie»
fora daw. «okrzyk wyrażający żądanie natychmiastowego opuszczenia przez kogoś jakiegoś miejsca»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

forum
15.03.2003
Szanowni Państwo!
Znalazłam w poradni 3 odpowiedzi p. Mirosława Bańko dotyczące odmiany wyrazu forum. Jedna z nich brzmi: „Skrót blm 'bez liczby mnogiej', jaki można znaleźć przy słowie forum w niektórych słownikach, to niewątpliwa pomyłka Słownika poprawnej polszczyzny PWN z 1973 roku (wcześniejsze słowniki takiego zastrzeżenia nie podają, niektóre późniejsze powtarzają je bezrefleksyjnie)”. Natomiast w Państwa słowniku na stronie internetowej figuruje „forum blm”. W miarę możliwości proszę o poprawienie, bowiem ta dwoistość już wywołała prawdziwa burzę na jednym z forów internetowych, przy czym każda ze stron powoływała się na Państwa stronę i co gorsza obie miały rację...
Z poważaniem
J. Wojciechowska
Cieszy mnie, że internauci czytają naszą Poradnię i że powołują się na nasze strony. Chciałbym też, aby rozumieli, że w słownikach nieuchronnie zdarzają się błędy. Możemy oczywiście poprawić hasło forum w naszym słowniku internetowym (i zrobimy to), ale nie poprawimy go już w papierowej wersji tego słownika, która – choć jeszcze dostępna w handlu – powoli odchodzi w przeszłość (zastąpi ją Uniwersalny słownik języka polskiego, właśnie wydany). Zresztą od kiedy w Słowniku wyrazów kłopotliwych (1994) uzasadniliśmy, że forum ma liczbę mnogą, kilka innych słowników poprawnie opisało to hasło. Wniosek stąd taki, aby sięgać do najnowszych słowników. Przy czym – uwaga! – data na stronie tytułowej może być myląca, jest to bowiem na ogół data druku książki, a nie ostatniego wydania zmienionego. Kiedy słownik ostatnio był zmieniany, nie wszyscy wydawcy chcą ujawnić. W słownikach PWN o dacie ostatnich poważnych zmian świadczy nota copyright, podawana na czwartej stronie słownika.
Mirosław Bańko
forum
5.07.2002
Witam.
Odmiana wyrazu forum. Czy w liczbie mnogiej istnieje np. forma forów (jak w wyrażeniu kilkadziesiąt forów miejskich)?
Z poważaniem:
Ryszard
Forum odmienia się jak liceum, a więc fora, forów itd. Niektóre starsze słowniki opatrywały to słowo mylnie skrótem blm, co znaczy dosłownie „bez liczby mnogiej”, a w intencji redaktorów miało chyba znaczyć, że liczba mnoga jest równa pojedynczej. Nie mówi się jednak liczne rzymskie forum, można za to powiedzieć liczne rzymskie fora.
Mirosław Bańko
forum
7.05.2004
Szanowni Państwo,
czy dopuszczalna jest forma dopełniacza liczby mnogiej: for dyskusyjnych? Spotkałam się z taką odmianą w Internecie.
Pozdrawiam
KD
Forum odmienia się jak akwarium, zatem powinno być forów dyskusyjnych.
Mirosław Bańko, PWN

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... szkolnym Państwowego Liceum Muzycznego we Wrocławiu.
    5. W przerwach obrad
    Forum czynny będzie dla wszystkich uczestników bufet kawowy - I piętro, obok...
  • ... Danuta Michta z Zielonej Góry: - Chciałam poinformować Czytelnika z Sulęcina (Forum, "GL" z dn. 14 bm.), że jest możliwość rozkładania na...
  • ... posłuszne i bardzo samokrytyczne. Najczęściej nie działają one na szkolnym forum, lecz odgrywają rolę inspiratorów i autorytetów. Do nich właśnie najczęściej...

Encyklopedia

forum
[łac.],
prawo w dawnym procesie pol. sąd właściwy do rozstrzygnięcia danej sprawy;
forum
[łac.],
w staroż. Rzymie rynek, odpowiednik gr. agory;
Forum, Polska Agencja Fotografów „Forum”,
agencja fot., zał. 1994 w Warszawie;
tygodnik wyd. od 1965 w Warszawie;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego