forum

Wielki słownik ortograficzny

forum; fora, forów: forum dyskusyjne, ale: Forum Romanum

Słownik języka polskiego

forum
1. «miejsce publicznych wystąpień»
2. «spotkanie poświęcone omawianiu spraw z określonej dziedziny; też: grupa ludzi biorących udział w takim spotkaniu»
3. «internetowa forma grupy dyskusyjnej, służąca do wymiany informacji i poglądów przy użyciu przeglądarki internetowej»
4. «stowarzyszenie skupiające organizacje, państwa lub osoby na zasadzie dużej autonomii organizacyjnej i odrębności poglądów»
5. «plac w miastach starożytnego Rzymu, na którym odbywały się zebrania ludowe, targi, sądy»
6. «w dawnej Polsce: sąd właściwy dla rozstrzygania danej sprawy»
Forum Romanum «główne i najstarsze forum w starożytnym Rzymie»
fora daw. «okrzyk wyrażający żądanie natychmiastowego opuszczenia przez kogoś jakiegoś miejsca»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

forum
15.03.2003
Szanowni Państwo!
Znalazłam w poradni 3 odpowiedzi p. Mirosława Bańko dotyczące odmiany wyrazu forum. Jedna z nich brzmi: „Skrót blm 'bez liczby mnogiej', jaki można znaleźć przy słowie forum w niektórych słownikach, to niewątpliwa pomyłka Słownika poprawnej polszczyzny PWN z 1973 roku (wcześniejsze słowniki takiego zastrzeżenia nie podają, niektóre późniejsze powtarzają je bezrefleksyjnie)”. Natomiast w Państwa słowniku na stronie internetowej figuruje „forum blm”. W miarę możliwości proszę o poprawienie, bowiem ta dwoistość już wywołała prawdziwa burzę na jednym z forów internetowych, przy czym każda ze stron powoływała się na Państwa stronę i co gorsza obie miały rację...
Z poważaniem
J. Wojciechowska
forum
5.07.2002
Witam.
Odmiana wyrazu forum. Czy w liczbie mnogiej istnieje np. forma forów (jak w wyrażeniu kilkadziesiąt forów miejskich)?
Z poważaniem:
Ryszard
forum
7.05.2004
Szanowni Państwo,
czy dopuszczalna jest forma dopełniacza liczby mnogiej: for dyskusyjnych? Spotkałam się z taką odmianą w Internecie.
Pozdrawiam
KD

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... szkolnym Państwowego Liceum Muzycznego we Wrocławiu.
    5. W przerwach obrad
    Forum czynny będzie dla wszystkich uczestników bufet kawowy - I piętro, obok...
  • ... Danuta Michta z Zielonej Góry: - Chciałam poinformować Czytelnika z Sulęcina (Forum, "GL" z dn. 14 bm.), że jest możliwość rozkładania na...
  • ... posłuszne i bardzo samokrytyczne. Najczęściej nie działają one na szkolnym forum, lecz odgrywają rolę inspiratorów i autorytetów. Do nich właśnie najczęściej...

Encyklopedia

forum
[łac.],
prawo w dawnym procesie pol. sąd właściwy do rozstrzygnięcia danej sprawy;
forum
[łac.],
w staroż. Rzymie rynek, odpowiednik gr. agory;
Forum, Polska Agencja Fotografów „Forum”,
agencja fot., zał. 1994 w Warszawie;
tygodnik wyd. od 1965 w Warszawie;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego