hydrofilowy

Wielki słownik ortograficzny

Słownik języka polskiego

hydrofil
1. «organizm żyjący w wodzie lub w glebie mocno nasyconej wodą»
2. «cząstka koloidowa wykazująca zdolność przyłączania cząsteczek wody»

• hydrofilny, hydrofilowy
koloid hydrofilowy «koloid, w którym cząstki substancji rozproszonej mogą absorbować na swej powierzchni cząsteczki wody»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego