imigrant

Wielki słownik ortograficzny

imigrant -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego

imigracja
1. «napływ ludności obcej do jakiegoś kraju w celu osiedlenia się w nim»
2. «ludność cudzoziemska osiadła w jakimś kraju»

• imigracyjny • imigrant • imigrancki • imigrantka • imigrować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

emigrant – imigrant
24.06.2003
„Ameryka to kraj imigrantów” czy „Ameryka to kraj emigrantów”?
nie x, ale/lecz/tylko Y
5.06.2013
Czy poprawna są następujące konstrukcja ze spójnikami: nie X, ale Y i nie X lecz Y? Czy też raczej powinno być to nie X tylko Y? „Hamilton wierzył, że źródłem bogactwa Ameryki będą nie plantacje i farmy, ALE manufaktury i fabryki”; „nie niewolnicy, ALE imigranci”. Czy też raczej zamiast ale powinno być tu tylko? czy mogłoby być lecz?
sabra i jeke
4.03.2012
Czy uzasadnione jest pisanie z wielkiej litery takich określeń jak np. jeke – tak nazywano Żydów, imigrantów z Niemiec w Mandacie Palestyny, lub sabra – jak określają siebie sami rdzenni Izraelczycy (sabra to opuncja, czyli kolczasty owoc o twardej skórze, ale miękkim i delikatnym wnętrzu)?
Z góry dziękuję za wyjaśnienie
Barbara Gadomska

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... między poszczególnymi regionami świata zwiększa imigrację. Według autorów raportu liczba imigrantów napływających do UE wzrosła w latach 1980 - 2000 o około...
 • ... wodą.
  A potem moja druga Ameryka. Też nie taka jak
  imigrantów "szczuropolaków", którzy przyjeżdżając mają swoich dwoje rąk, nic więcej. Wiele...
 • ... więc zablokować pomysł dotyczący Zielonych Kart.
  Postawa otwarcia się na
  imigrantów prezentowana przez włoskiego komisarza całkowicie różni się od poglądów Rocco...

Podobne wyszukiwania

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego