imigrant

Wielki słownik ortograficzny

imigrant -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego

imigracja
1. «napływ ludności obcej do jakiegoś kraju w celu osiedlenia się w nim»
2. «ludność cudzoziemska osiadła w jakimś kraju»

• imigracyjny • imigrant • imigrancki • imigrantka • imigrować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

emigrant – imigrant
24.06.2003
„Ameryka to kraj imigrantów” czy „Ameryka to kraj emigrantów”?
To zależy, z czyjej perspektywy się patrzy. Emigrant, który osiadł w jakimś obcym kraju, jest w nim zarazem imigrantem. Oba podane wyżej zdania o Ameryce są więc prawdziwe, ale odzwierciedlają różne punkty widzenia.
Mirosław Bańko
nie x, ale/lecz/tylko Y
5.06.2013
Czy poprawna są następujące konstrukcja ze spójnikami: nie X, ale Y i nie X lecz Y? Czy też raczej powinno być to nie X tylko Y? „Hamilton wierzył, że źródłem bogactwa Ameryki będą nie plantacje i farmy, ALE manufaktury i fabryki”; „nie niewolnicy, ALE imigranci”. Czy też raczej zamiast ale powinno być tu tylko? czy mogłoby być lecz?
Wszystkie trzy konstrukcje są poprawne i wszystkie trzy wymagają przecinka przed drugim członem (w pytaniu zabrakło go w dwóch miejscach).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
sabra i jeke
4.03.2012
Czy uzasadnione jest pisanie z wielkiej litery takich określeń jak np. jeke – tak nazywano Żydów, imigrantów z Niemiec w Mandacie Palestyny, lub sabra – jak określają siebie sami rdzenni Izraelczycy (sabra to opuncja, czyli kolczasty owoc o twardej skórze, ale miękkim i delikatnym wnętrzu)?
Z góry dziękuję za wyjaśnienie
Barbara Gadomska
Poprosiłem o opinię prof. Ewę Geller z Instytutu Germanistyki UW. Z zastrzeżeniem, że ostateczny werdykt należy do polonisty, napisała mi, co następuje:
Sabra ('owoc kaktusa') to określenie Żydów urodzonych w Izraelu (w przeciwieństwie do tych, którzy tam imigrowali i nadal imigrują). W tym znaczeniu jest to nazwa gatunkowa, dotyczy bowiem sporej liczby ludności Izraela – optowałabym więc za pisownią mała literą; jednocześnie może być pewnie używana czasem jako przydomek, wówczas zgodnie z zasadami obowiązuje pisownia wielką literą.
Jeke to nazwa Żydów pochodzących z Niemiec (stosowana nie tylko w Palestynie, lecz wszędzie poza Niemcami), powstała od aszkenazyjskiej wymowy imienia Jakub jako Jankew (por. nasze Jankiel, skąd Je(n)kl, skąd wreszcie Jeke). U jej podstaw leży zatem imię własne, ale i tu jestem za pisownią małą literą, bo określenie stało się nazwą gatunkową, podobnie jak polskie (obraźliwe) mośki (od Mojżesz) lub beniaminek (od Beniamin).
Ze swej strony mogę dodać, że słowo sabra można znaleźć w WSO i WSWO PWN – w obu tych słownikach pisane małą literą; słowo jekes znalazłem zaś w haśle nakrycie głowy w Encyklopedii tradycji i legend żydowskich Alana Untermana, też zapisane małą literą. Wprawdzie napiszemy „nasze swojskie/rodzime itp. Wojtki i Kachny” (przykład prof. Ewy Geller), ale ten zapis ilustruje – jak by powiedział lingwista – niepełną apelatywizację, ponieważ nazwy własne wprawdzie zostały użyte w nim w znaczeniu gatunkowym, ale zachowały wyraźną więź ze swoim użyciem prymarnym (inaczej niż np. wojtki w znaczeniu 'bociany').
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... między poszczególnymi regionami świata zwiększa imigrację. Według autorów raportu liczba imigrantów napływających do UE wzrosła w latach 1980 - 2000 o około...
 • ... wodą.
  A potem moja druga Ameryka. Też nie taka jak
  imigrantów "szczuropolaków", którzy przyjeżdżając mają swoich dwoje rąk, nic więcej. Wiele...
 • ... więc zablokować pomysł dotyczący Zielonych Kart.
  Postawa otwarcia się na
  imigrantów prezentowana przez włoskiego komisarza całkowicie różni się od poglądów Rocco...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego