imigrant

Wielki słownik ortograficzny PWN

imigrant -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN

imigracja
1. «napływ ludności obcej do jakiegoś kraju w celu osiedlenia się w nim»
2. «ludność cudzoziemska osiadła w jakimś kraju»

• imigracyjny • imigrant • imigrancki • imigrantka • imigrować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

emigrant – imigrant
24.06.2003
„Ameryka to kraj imigrantów” czy „Ameryka to kraj emigrantów”?
nie x, ale/lecz/tylko Y
5.06.2013
Czy poprawna są następujące konstrukcja ze spójnikami: nie X, ale Y i nie X lecz Y? Czy też raczej powinno być to nie X tylko Y? „Hamilton wierzył, że źródłem bogactwa Ameryki będą nie plantacje i farmy, ALE manufaktury i fabryki”; „nie niewolnicy, ALE imigranci”. Czy też raczej zamiast ale powinno być tu tylko? czy mogłoby być lecz?
sabra i jeke
4.03.2012
Czy uzasadnione jest pisanie z wielkiej litery takich określeń jak np. jeke – tak nazywano Żydów, imigrantów z Niemiec w Mandacie Palestyny, lub sabra – jak określają siebie sami rdzenni Izraelczycy (sabra to opuncja, czyli kolczasty owoc o twardej skórze, ale miękkim i delikatnym wnętrzu)?
Z góry dziękuję za wyjaśnienie
Barbara Gadomska

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... między poszczególnymi regionami świata zwiększa imigrację. Według autorów raportu liczba imigrantów napływających do UE wzrosła w latach 1980 - 2000 o około...
 • ... wodą.
  A potem moja druga Ameryka. Też nie taka jak
  imigrantów "szczuropolaków", którzy przyjeżdżając mają swoich dwoje rąk, nic więcej. Wiele...
 • ... więc zablokować pomysł dotyczący Zielonych Kart.
  Postawa otwarcia się na
  imigrantów prezentowana przez włoskiego komisarza całkowicie różni się od poglądów Rocco...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego