implikacja

Wielki słownik ortograficzny

im•plika•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego

implikacja
1. «następstwo, konsekwencja»
2. log. «zdanie złożone zbudowane według schematu: jeżeli..., to...»

• implikacyjny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

gmina
19.10.2006
Jak jest prawidlowo: gmin Gdynia i Kosakowo czy gmin Gdyni i Kosakowa? Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Z gramatycznego punktu widzenia obie konstrukcje są poprawne. Pierwsza, oparta na tzw. związku rządu, jest wygodniejsza, gdyż nie obliguje do odmiany nazwy gminy. W wypadku mniej znanych gmin taka możliwość jest nieoceniona. Często korzystają z niej urzędnicy, toteż konstrukcje typu gmin Gdynia i Kosakowo są charakterystyczne zwłaszcza dla języka aktów urzędowych.
Druga konstrukcja – gmin Gdyni i Kosakowa – jest bardziej zgodna z duchem polszczyzny, w której wyrazy przeważnie się odmieniają. Zwłaszcza w wypadku bardziej znanych miejscowości warto jej dawać pierwszeństwo.
Warto pamiętać o implikacjach, jakie niesie wybór jednej albo drugiej konstrukcji. Ktoś, kto mówi np. do miasta Turek, nie tylko zdradza swoje zamiłowanie do polszczyzny kalcelaryjnej, ale też daje powód do podejrzeń, że nie wie, jak powinna wyglądać forma dopełniacza: Turka? Turku?
Temat, który Pani podniosła, dość często powraca w pytaniach do Poradni, toteż poświęciliśmy mu jedno z pytań w dziale FAQ, po naszemu – „nazapki”. Więcej listów w tej sprawie znajdzie Pani za pomocą poradnianej wyszukiwarki, szukając np. według słowa mieście.
Mirosław Bańko, PWN
Jaki horoskop?
11.01.2011
Witam serdecznie!
Nurtuje mnie pytanie o tak częste spotykane horoskopy w internecie, jaka forma jest poprawna: horoskop codzienny czy horoskop dzienny?
Dziękuję z góry za odpowiedź!
Jeśli dobrze rozumiem, to horoskop dzienny publikuje się na dany dzień, codziennie inny. W zasadzie jednak nie ma przeszkód, aby horoskop taki publikować tylko raz na tydzień, powiedzmy w niedzielę – dla tych, którzy do internetu zaglądają tylko w niedziele. Możemy powiedzieć więc, że horoskop dzienny jest z założenia codzienny, choć taki być nie musi.
W drugą stronę implikacja też nie jest konieczna: można publikować codziennie nowy horoskop na najbliższy tydzień, będzie to zatem horoskop codzienny, ale nie dzienny, tylko tygodniowy.
Krótko mówiąc: wymienione słowa mają różne znaczenie, choć w praktyce horoskop dzienny może się okazać codziennym i vice versa.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Nie piłem alkoholu do czasu, aż skończyłem osiemnaście lat
24.01.2012
Szanowni Państwo,
jak poprawnie rozumieć konstrukcje zdań zwierających wyrażenie do czasu aż / dopóki nie. Czy przykładowe zdanie: „Nie piłem alkoholu do czasu, aż skończyłem osiemnaście lat” sugeruje, że wraz z ukończeniem osiemnastego roku życia podmiot wypowiadający się zaczął pić alkohol? Czy taka konstrukcja zdania pozwala na wysuwanie wniosków, jak długo trwała dany stan (tutaj: niepicie alkoholu), czy może jest to nadinterpretacja?
Z góry dziękuję za poświęcony czas,
Natalia
Rzeczywiście, jest w tej wypowiedzi sugestia, że po osiągnięciu pełnoletności nadawca zaczął pić albo przynajmmniej pijać alhohol. Zdanie podrzędne jedynie ogranicza w czasie stan, o którym mowa w zdaniu nadrzędnym, ale go nie uchyla, co więcej – samą swoją obecnością każe się domyślać, że w zdaniu jest ukryta implikacja: „...a potem już piłem” lub podobna.
Na podobne konstrukcje trzeba uważać, aby nie urazić rozmówcy, zwłaszcza jeśli ten ma skłonność doszukiwać się wszędzie podtekstów. Jeśli dziennikarz w rozmowie ze znanym pisarzem powie: „Pana ostatnia książka jest znakomita”, to pisarz raczej nie powinien się czuć urażonym, ale gdyby dziennikarz powiedział: „Teraz Pan pisze znakomicie”, a zwłaszcza – „Teraz nareszcie Pan pisze znakomicie”, to komplement można by uznać za nieudany. Na podobnej zasadzie może toczyć się flirt towarzyski, skądinąd sam w sobie będący sztuką, np. „ON: Fajnie dzisiaj wyglądasz. – ONA: Tylko dzisiaj?”.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... je znaleźć w czasopismach medycznych. Najwięcej zainteresowania budzą bowiem patologiczne implikacje reakcji RFT i stresu oksydacyjnego. Nikt nie wątpi już dzisiaj...
  • ... i wciąż zbyt wysoki poziom ma także swoje przyczyny i implikacje polityczne. Inflacja bowiem jest dla wielu grup interesu nie tylko...
  • ... będące wynikiem wnioskowania, tworzone są na podstawie zasady równoważności i implikacji. Mechanizmy percepcji mogą być nieuświadamiane oraz nierozpoznawalne. Ich identyfikacja możliwa...

Encyklopedia

implikacja
[łac. implicatio ‘związanie’, ‘połączenie’],
log. zdanie złożone z 2 zdań połączonych spójnikiem: „jeżeli... to... ”, „zawsze... gdy... ” itp.;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego