lawirant

Wielki słownik ortograficzny

lawirant -n•ta, -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego

lawirować
1. «poruszać się naprzód, zręcznie omijając przeszkody»
2. «postępować sprytnie w sytuacjach kłopotliwych»
3. zob. halsować

• lawirant • lawirantka • lawiranctwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nominant?
22.11.2008
Szanowni Eksperci!
Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie, czy słowo nominant mogłoby oznaczać kogoś nominowanego do nagrody, np. filmowej. Właśnie w takim znaczeniu czasem używa się tego wyrazu, np. „Spośród tegorocznych nominantów tylko jeden miał już na koncie Oscara”. W słownikach znalazłem tylko nominata, czyli 'osobę mianowaną, powołaną na jakieś stanowisko'.
Z poważaniem,
Maciej Szymański
Nominantem można by nazwać kogoś, kto innych nominuje do nagrody, a nie tego, kogo nominowano. Por. inne wyrazy, przeważnie łacińskiego pochodzenia, o zakończeniu -ant – wszystkie o znaczeniu kategorialnym 'ten, kto wykonuje czynność wskazaną przez podstawowy czasownik': aplikant, bumelant, debiutant, defraudant, emigrant, fatygant, hospitant, intrygant, komendant, konsultant, kooperant, krytykant, lawirant, manifestant, okupant, partycypant, projektant, protokolant, reprezentant, ryzykant, sekundant, spekulant, symulant, żyrant.
Wyrazy o tym samym znaczeniu kategorialnym miewają także zakończenie -ent, np. pretendent, producent, subskrybent, na -at kończą się zaś wyjątkowo (np. kandydat, pasjonat) i rywalizują w tej grupie z rzeczownikami o znaczeniu 'ten, kto podlega czynności wskazanej przez podstawowy czasownik' (np. delegat, nominat). Wśród rzeczowników odczasownikowych na -ant prawie nie ma takich, które by wskazywały obiekt czynności (do wyjątków należą aresztant i ewakuant). Nie widać więc powodu, aby w znaczeniu właściwym dla słowa nominat używać słowa nominant – wbrew wyraźnie już wykształconej funkcji przyrostka -ant.
Mirosław Bańko, PWN

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... telewizji, pozostanie chyba na zawsze jego tajemnicą.

  Ideowiec, pragmatyk, poeta,
  lawirant, inteligentny, wrażliwy, bezwzględny, bezpośredni, umiejący zachować dystans, dobry przyjaciel, wyniosły...
 • ... usłyszałem od ludzi wysoko postawionych w hierarchii partyjnej, że to lawirant, ale lepszy taki aniżeli ktoś, kto nie kryje się ze...
 • ... Kariera Króla Pampersów

  Ideowiec, pragmatyk, poeta,
  lawirant, inteligentny, wyrachowany, bezwzględny, bezpośredni, wyniosły "carewicz", najlepszy przyjaciel - krzyżują się...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego