lawirant

Wielki słownik ortograficzny

lawirant -n•ta, -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego

lawirować
1. «poruszać się naprzód, zręcznie omijając przeszkody»
2. «postępować sprytnie w sytuacjach kłopotliwych»
3. zob. halsować

• lawirant • lawirantka • lawiranctwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nominant?
22.11.2008
Szanowni Eksperci!
Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie, czy słowo nominant mogłoby oznaczać kogoś nominowanego do nagrody, np. filmowej. Właśnie w takim znaczeniu czasem używa się tego wyrazu, np. „Spośród tegorocznych nominantów tylko jeden miał już na koncie Oscara”. W słownikach znalazłem tylko nominata, czyli 'osobę mianowaną, powołaną na jakieś stanowisko'.
Z poważaniem,
Maciej Szymański

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... telewizji, pozostanie chyba na zawsze jego tajemnicą.

  Ideowiec, pragmatyk, poeta,
  lawirant, inteligentny, wrażliwy, bezwzględny, bezpośredni, umiejący zachować dystans, dobry przyjaciel, wyniosły...
 • ... usłyszałem od ludzi wysoko postawionych w hierarchii partyjnej, że to lawirant, ale lepszy taki aniżeli ktoś, kto nie kryje się ze...
 • ... Kariera Króla Pampersów

  Ideowiec, pragmatyk, poeta,
  lawirant, inteligentny, wyrachowany, bezwzględny, bezpośredni, wyniosły "carewicz", najlepszy przyjaciel - krzyżują się...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego