lubić

Wielki słownik ortograficzny

lubić -bię, -bią
lub ,
Lubień -enia, -eniem; przym.: lubieński
Lubień Kujaw•ski Lubienia Kujaw•skiego, Lubieniem Kujaw•skim; przym.: lubieński

Słownik języka polskiego

lubić
1. «czuć do kogoś sympatię»
2. «znajdować w czymś przyjemność»
3. «o roślinach, zwierzętach, rzeczach: wymagać, potrzebować czegoś»
lubić się «czuć do siebie wzajemnie sympatię»
gościnny występ (artysty lub zespołu) «występ artysty lub jakiegoś zespołu przybyłych skądś, aby dać przedstawienie»
lub I «spójnik wyrażający możliwą wymienność lub wzajemne wyłączanie się zdań lub ich części»
lub II «partykuła używana między dwoma określeniami ilości lub liczby, komunikująca, że podane wielkości są przybliżone, np. Spotykali się dwa lub trzy razy w tygodniu.»
oparzenie pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego stopnia «oparzenie skóry określone w zależności od jej uszkodzenia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

lub

Zasady pisowni i interpunkcji

[54] 15.3. Zakończenia form bezokolicznika
[376] 90.G.1. Przecinek a spójniki: i, a (= i), oraz, tudzież, lub, albo, bądź, czy, ani, ni
[371] 90.D.2. Zdania współrzędne połączone spójnikami: łącznymi, rozłącznymi, wyłączającymi
[373] 90.E.2. Spójnik łączny, rozłączny, wyłączający (oraz partykuła czy) powtórzone na początku dwóch zdań współrzędnych
[372] 90.E.1. Spójniki łączne, rozłączne, wyłączające z przysłówkami i zaimkami
[374] 90.E.3. Spójnik lub zaimek względny upodrzędniający powtórzony po spójniku łącznym lub rozłącznym
[436] 97.6. Nawias okrągły lub kwadratowy i dane bibliograficzne cytatu lub źródła
[21] 7.5. Pisownia -ji, -i lub -ii w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników żeńskich zakończonych na -ja lub -ia
[33] 12.1. Pisownia oboczna s lub sz, c lub cz
[208] 55.4. Skrót nazwy dwu- lub wielowyrazowej, gdy drugi wyraz lub któryś z następnych rozpoczyna się od samogłoski
[365] 90.B.2. Połączenia przysłówków, zaimków lub wyrażeń przyimkowych ze spójnikami
[429] 96.6. Dwukropek i zdania, przynoszące wyjaśnienie lub uzasadnienie zdania poprzedzającego
[424] 96.1. Dwukropek używany do przytoczenia czyichś lub własnych słów
[342] 87.6. Kropkę po liczbach (arabskich lub rzymskich) oraz literach wprowadzających wyliczenia
[408] 93.12. Myślnik wyznaczający relacje między dwoma wyrazami lub wartościami
[431] 97.1. Nawiasy i wypowiedzi uzupełniające lub objaśniające tekst główny
[248] 66.6. Nazwiska kończące się w wymowie na -y lub -i po spółgłosce
[243] 66.1. Nazwiska zakończone w piśmie na spółgłoski lub -y po samogłosce
[71] 18.14. Nazwy imprez międzynarodowych lub krajowych, którym organizatorzy chcą nadać specjalny tytuł
[105] 20.6. Nazwy wydarzeń lub aktów dziejowych
[123] 20.24. Niejednostkowe nazwy istot będących wytworem fantazji lub przedmiotem wierzeń religijnych
[360] 90.1. Przecinek używany pojedynczo lub podwójnie
[205] 55.1. Skrót, który jest początkową literą lub początkowymi literami skróconego wyrazu
[207] 55.3. Skrót nazwy dwu- lub wielowyrazowej, gdy wyrazy następne rozpoczynają się od spółgłoski
[339] 87.3. Skrót z kropką lub wielokropek na końcu zdania
21.4. Stosowanie lub pomijanie spacji między literami a znakami interpunkcyjnymi
V. Pisownia łączna lub rozdzielna
[191] 53.3. W wyrazach złożonych z liczbą lub literą w pierwszej części

Porady językowe

lubić
3.12.2005
Witam!
Często słysze jak ludzie zamiast lubiłem, lubiłam mówią lubiałem, lubiałam. Czy te formy są poprawne? Wg mnie nie są poprawne, ale nie mogę tego znaleźć.
Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam,
Daniel
Lubić lubię, ale...
7.10.2008
Jak należy zapisać paralelną konstrukcję bezokolicznikowo-czasownikową według schematu „Lubić, lubię, ale nie jem”:
a) Lubić, lubię, ale nie jem;
b) Lubić lubię, ale nie jem;
c) Lubić – lubię, ale nie jem?
Inne przykłady:
Dziwić, to nie dziwi.
Podróżować pociągami na „tamtą stronę”, podróżowały tylko jednostki (...).
Jeździć dokądkolwiek indziej się nie jeździło, chyba że wielcy ryzykanci (...).
Musieć, muszą ogólnie nie więcej niż obmyć podłogę (...).
Pracować nie pracuje nikt.
lubić a podobać się
28.02.2005
Witam i od razu przechodzę do rzeczy. Moje pytanie jest następujące: jaka jest różnica w użyciu słów lubić oraz podobać się? Np. dlaczego o obejrzanym przed chwilą filmie nie można powiedzieć „Lubiłem go” tylko „Podobał mi się”? Nie wiem, jak to wyjaśnić cudzoziemcowi, stąd prośba o pomoc.
Dziękuję uprzejmie za odpowiedź.

Ciekawostki

Mówimy „Historia lubi się powtarzać”, mając na myśli to, że pewne zdarzenia powtarzają się w określonych okolicznościach.
Mówimy „Kto się lubi, ten się czubi”, mając na myśli to, że tylko ludzie całkowicie sobie obojętni nigdy się nie sprzeczają, gdyż nie mają powodu.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... użyciu ługu potasowego. Gdy skamieniałości wapienne znajdują się w fosforycie lub w skale niedogodnej do użycia któregokolwiek z wymienionych czynników, należy...
  • ... PORANKU

    Aby zaimponować współczesnej kobiecie, musisz być pilotem promu "Discovery"
    lub posiadaczem zegarka Rado o iście kosmicznych zaletach
    Zegarki Rado to...
  • ... Skarbu Państwa albo samorządów. Gdyby dworek "Bajka" należał do Mostostalu lub jakiejś polsko-niemieckiej spółki, pp. Berscy nie mieliby szans na...

Encyklopedia

w. gminna w województwie małopol. (pow. myślenicki), na pograniczu Beskidu Wyspowego i Beskidu Makowskiego, w dolinie Raby;
miasto w województwie kujawsko-pomor., w powiecie włocławskim, we wschodniej części Pojezierza Kujawskiego, nad Jez. Lubieńskim.
ekon. w systemie kursu jednolitego sytuacja, w której popyt (podaż) znacznie przewyższa podaż (popyt);
wada rozwojowa;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!