n

Wielki słownik ortograficzny

N (= azot; niuton; North – północ jako strona świata)
N. (= narzędnik)
n. (= nad; neutrum, rodzaj nijaki)
N.N. (= nomen nescio – nieznanego imienia)
a.Ch.n. (= ante Christum natum – w roku przed narodzeniem Chrystusa) a. a.C.n.
a.C.n. (= ante Christum natum – w roku przed narodzeniem Chrystusa) a. a.Ch.n.
a.n.C. (= ante nativitatem Christi) a. a.n.Ch., a. a.n.Chr.
a.n.Ch. (= ante nativitatem Christi) a. a.n.C., a. a.n.Chr.
a.n.Chr. (= ante nativitatem Christi) a. a.n.C., a. a.n.Ch.
d.n. (= dokończenie nastąpi)
dr n. med. (= doktor nauk medycznych)
Guns N’ Roses (zespół muz.) ndm
I.N.C. (= in nomine Christi – w imię Chrystusa) a. INC
I.N.D. (= in nomine Dei – w imię Boże) a. IND
I.N.R.I. (= Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) a. INRI
kand. n. (= kandydat nauk)
n.e. (= naszej ery)
N.L. (= non liquet)
n.p.m. (= nad poziomem morza)
N/s (= nuclear ship – statek o napędzie jądrowym) a. n/s
n-ty (np. po raz n-ty) a. enty
p.n.e. (= przed naszą erą)
r.n. (= rodzaj nijaki)

Słownik języka polskiego

N/s, n/s, n.s. «międzynarodowy znak, umieszczony na burcie statku przed jego nazwą, oznaczający statek o napędzie jądrowym»
N.N. «ktoś nieznany (używane w piśmie na oznaczenie osoby, której imię i nazwisko nie są znane)»
enty, n-ty [wym. enty] «któryś z kolei, kolejny»
N I «symbol pierwiastka chemicznego azot»
N II «symbol północy jako strony świata»
N III «symbol jednostki siły niuton»
n I
1. «litera oznaczająca spółgłoskę n»
2. «spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa, dźwięczna, twarda, nosowa»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: piętnasty»
n II «neutrum»
n-ty zob. enty.
v.n. «vicario nomine»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

n

Porady językowe

n.p.m. i p.p.m.
12.12.2005
Prosiłabym o uzasadnienie pisowni skrótu nad poziomem morzan.p.m. Zgodnie z zasadą pisowni skrótów nazw wielowyrazowych kropka powinna znaleźć się na końcu. Dziękuję.
n.p.m.
4.07.2003
Czy po skrócie npm. (nad poziomem morza) należy postawić kropkę?
wyraz n-ty
4.10.2014
Szanowni Państwo,
w tekście matematycznym potrzeba czasem odpowiednika liczebnika porządkowego utworzonego od liczby określonej wyrażeniem algebraicznym, np. n+1. Jak go zapisać? Skoro dopuszcza się zapis: n-ty, to analogicznie: n+1-szy lub (n+1)-szy, n+k-ty lub (n+k)-ty? Z jednej strony kłóci się to z zasadą niełączenia cyfr z końcówkami fleksyjnymi w l. porządkowych, z drugiej nie są to l. porządkowe sensu stricto. Chyba że n+1. czy (n+1).?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... są dobrymi lub złymi.
    CKM: Co masz pan na myśli?
    N.M.: Aby minister pozostał dobrym, powinien także książę myśleć o...
  • ... domaga się surowego ukarania głównego organizatora zawodów - wiceprezesa PZN Lecha N. Złożyli apelację od wyroku warunkowo umarzającego sprawę. Lech N. odpowiada...
  • ... kreskowym (rys. 2.16). Promienie przechodzące w punktach M i N, po załamaniu się w soczewce wewnętrznej, przecinają się w jej...

Encyklopedia

litera alfabetu pol. (i łac.), pochodząca poprzez gr. ν (ny) od fenickiej (północno-zachodnio-semickiej) litery nûn;
kryptonim działalności propagandowej w zakresie dywersji psychol., prowadzonej w czasie II wojny światowej wśród Niemców od XII 1940 przez Biuro Informacji i Propagandy KG ZWZ-AK (od X 1941 podwydział „N”);
metrol. oznaczenie przedrostka → nano (· 10–9).
oznaczenie jednostki siły, → niuton.
symbol pierwiastka chemicznego → azotu (od łacińskiej nazwy nitrogenium).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

SŁOWO ROKU 2017

Uniwersytet Warszawski organizuje już po raz siódmy plebiscyt na najważniejsze słowo roku. Będziemy je wybierać wszyscy w głosowaniu internetowym, a niezależnie dokona wyboru ogólnopolska kapituła profesorów językoznawstwa. Ponieważ trudno przypomnieć sobie cały rok, poniżej zamieszczamy listę słów kluczowych kolejnych miesięcy mijającego roku. Można także zgłosić swoją propozycję słów – zgłoś


Które słowo okaże się najważniejsze w Polsce w roku 2017? To Państwo zdecydują.

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

10 najciekawszych obrazów świata

Wyślij

Zagłosuj na SŁOWO ROKU 2017 i odbierz darmowy e-book!