n

Wielki słownik ortograficzny

N (= azot; niuton; North – północ jako strona świata)
N. (= narzędnik)
n. (= nad; neutrum, rodzaj nijaki)
N.N. (= nomen nescio – nieznanego imienia)
a.Ch.n. (= ante Christum natum – w roku przed narodzeniem Chrystusa) a. a.C.n.
a.C.n. (= ante Christum natum – w roku przed narodzeniem Chrystusa) a. a.Ch.n.
a.n.C. (= ante nativitatem Christi) a. a.n.Ch., a. a.n.Chr.
a.n.Ch. (= ante nativitatem Christi) a. a.n.C., a. a.n.Chr.
a.n.Chr. (= ante nativitatem Christi) a. a.n.C., a. a.n.Ch.
d.n. (= dokończenie nastąpi)
dr n. med. (= doktor nauk medycznych)
Guns N’ Roses (zespół muz.) ndm
I.N.C. (= in nomine Christi – w imię Chrystusa) a. INC
I.N.D. (= in nomine Dei – w imię Boże) a. IND
I.N.R.I. (= Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) a. INRI
kand. n. (= kandydat nauk)
n.e. (= naszej ery)
N.L. (= non liquet)
n.p.m. (= nad poziomem morza)
N/s (= nuclear ship – statek o napędzie jądrowym) a. n/s
n-ty (np. po raz n-ty) a. enty
p.n.e. (= przed naszą erą)
r.n. (= rodzaj nijaki)

Słownik języka polskiego

N/s, n/s, n.s. «międzynarodowy znak, umieszczony na burcie statku przed jego nazwą, oznaczający statek o napędzie jądrowym»
N.N. «ktoś nieznany (używane w piśmie na oznaczenie osoby, której imię i nazwisko nie są znane)»
enty, n-ty [wym. enty] «któryś z kolei, kolejny»
N I «symbol pierwiastka chemicznego azot»
N II «symbol północy jako strony świata»
N III «symbol jednostki siły niuton»
n I
1. «litera oznaczająca spółgłoskę n»
2. «spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa, dźwięczna, twarda, nosowa»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: piętnasty»
n II «neutrum»
n-ty zob. enty.
v.n. «vicario nomine»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

n

Porady językowe

n.p.m. i p.p.m.
12.12.2005
Prosiłabym o uzasadnienie pisowni skrótu nad poziomem morzan.p.m. Zgodnie z zasadą pisowni skrótów nazw wielowyrazowych kropka powinna znaleźć się na końcu. Dziękuję.
n.p.m.
4.07.2003
Czy po skrócie npm. (nad poziomem morza) należy postawić kropkę?
wyraz n-ty
4.10.2014
Szanowni Państwo,
w tekście matematycznym potrzeba czasem odpowiednika liczebnika porządkowego utworzonego od liczby określonej wyrażeniem algebraicznym, np. n+1. Jak go zapisać? Skoro dopuszcza się zapis: n-ty, to analogicznie: n+1-szy lub (n+1)-szy, n+k-ty lub (n+k)-ty? Z jednej strony kłóci się to z zasadą niełączenia cyfr z końcówkami fleksyjnymi w l. porządkowych, z drugiej nie są to l. porządkowe sensu stricto. Chyba że n+1. czy (n+1).?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... są dobrymi lub złymi.
    CKM: Co masz pan na myśli?
    N.M.: Aby minister pozostał dobrym, powinien także książę myśleć o...
  • ... domaga się surowego ukarania głównego organizatora zawodów - wiceprezesa PZN Lecha N. Złożyli apelację od wyroku warunkowo umarzającego sprawę. Lech N. odpowiada...
  • ... kreskowym (rys. 2.16). Promienie przechodzące w punktach M i N, po załamaniu się w soczewce wewnętrznej, przecinają się w jej...

Encyklopedia

litera alfabetu pol. (i łac.), pochodząca poprzez gr. ν (ny) od fenickiej (północno-zachodnio-semickiej) litery nûn;
kryptonim działalności propagandowej w zakresie dywersji psychol., prowadzonej w czasie II wojny światowej wśród Niemców od XII 1940 przez Biuro Informacji i Propagandy KG ZWZ-AK (od X 1941 podwydział „N”);
metrol. oznaczenie przedrostka → nano (· 10–9).
oznaczenie jednostki siły, → niuton.
symbol pierwiastka chemicznego → azotu (od łacińskiej nazwy nitrogenium).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego