news

Wielki słownik ortograficzny

news newsu; newsy, newsów

Słownik języka polskiego

news [wym. ńjus]
1. pot. «informacja agencyjna, prasowa lub radiowa z ostatniej chwili»
2. środ. «wiadomość przesłana do internetowej grupy dyskusyjnej»

• newsowy

Porady językowe

news
24.10.2005
Szanowni Eksperci!
Proszę o rozstrzygnięcie moich wątpliwości dotyczących słowa news, którym w wielu polskich serwisach internetowych określa się krótkie, regularnie publikowane wiadomości. Nieodmienianie tego słowa jakoś mnie razi, jeśli jednak zaczniemy go odmieniać, to jak to robić prawidłowo: „Przeczytałam ciekawy news” czy „Przeczytałam ciekawego newsa”? Może w ogóle go spolszczyć – skoro e-mail przeobraził się w mejla, to może news niech się stanie njusem (albo niusem)?
Z poważaniem
A.Ś.
News jest rzeczownikiem rodzaju męskiego, ściślej męskozwierzęcego, stąd odmiana: newsa, newsowi itd., w liczbie mnogiej newsy. Jako zdeklarowany sympatyk mejla popieram również pomysł spolszczenia newsa, jednak nie do postaci njus o nietypowym dla polszczyzny zestawieniu liter nj, lecz do postaci nius. Zresztą niusów jest mnóstwo, także w Internecie, i tylko w słownikach na razie ich nie ma.
Mirosław Bańko, PWN
feed
28.12.2007
Chciałem zapytać o polski odpowiednik angielskiego feed. Najczęściej niewłaściwie tłumaczy się je jako kanały wiadomości lub RSS (a to nie to samo co news channels; feeds to także inne formaty niż Atom). Subskrybuje się je?
Chodzi tu o słownictwo specjalistyczne, toteż niezbędne są wyjaśnienia: RSS to skrótowiec występujący zwykle w wyrażeniach kanał RSS, czytnik RSS. Chodzi tu o internetową metodę przekazywania informacji, która polega na tym, że redaktor witryny internetowej umieszcza w odpowiednim pliku informacje, umożliwiając ich odbiór w specjalnym trybie (stąd kanały), zaś odbiorca może te informacje otrzymać, korzystając z odpowiedniego programu (zwanego czytnikiem RSS). Z kolei Atom miałby zastąpić RSS, ponieważ rozwiązuje pewne ograniczenia poprzednika, w tym funkcjonalne.
Dlaczego słowo feed miałoby być w tym kontekście tak ważne, doprawdy nie wiem. Może chodzi o jakieś nowe specjalistyczne użycie tego słowa, ale w takim wypadku proszę o przykłady i objaśnienia. Rozumiem Pana ostrożność w używaniu słów, tyle że przedstawione zastrzeżenia nie są jasne.
Wiadomo jednak, że angielskie feed reader tłumaczy się na polski jako czytnik kanałów. Nie widzę w tym błędu, proszę w takim razie o bliższe wyjaśnienie, dlaczego miałoby to być niewłaściwe. Dobrze by też było, gdyby zaproponował Pan jakieś sformułowania Pana zdaniem lepsze.
A problem subskrypcji jest czysto techniczny: subskrybuje się wszelkie wiadomości, które nadawca udostępnił do stałego odczytywania.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
kompromitacją serwerów
18.11.2014
Natrafiłem ostatnio na broszurę z konferencji poświęconej bezpieczeństwu systemów IT. Ze zdumieniem przeczytałem o sposobach walki z kompromitacją serwerów. W języku angielskim czasownik compromise ma dodatkowe znaczenie, którego odpowiednika nie widzę w języku polskim – ulec atakowi, jednak bezpośredni przekład wydaje mi się niewłaściwy. Czy można prosić o komentarz? Mam wrażenie, że obecnie zbyt wygodnie dokonuje się tłumaczeń, z dość przykrym efektem końcowym (lokowanie produktu, łamiąca wiadomość...).
Znaczenie, o którym Pan pisze, musi być specjalistyczne, nie znajduję go w ogólnych słownikach języka angielskiego. Kompromitacja serwerów po polsku brzmi niefortunnie, może być przyczyną nieporozumień lub mimowolnych śmieszności. Lokowanie produktu jest już rozpowszechnione, producentom i emitentom zależy na tej nazwie, nie będzie łatwo ją zmienić i nie wiem, czy warto się starać. Natomiast łamiąca wiadomość (ang. breaking news) może przyprawić o łamanie w kościach. Po polsku – najświeższe wiadomości lub wiadomości z ostatniej chwili.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nie rozumiem. Tyle zadbanych i modnych dziewczyn wokół, a te news prezenterki w telewizji mają wszystkie zamiast włosów takie, no..., takie...
  • ... na początku lat osiemdziesiątych, bardzo popularny zespół Huey Lewis & The News. Sam Lewis ńie uczestniczył w tych sesjach.
    Album My Aim...
  • ... słynnej piosenkarki Geri Halliwell - poinformował wczoraj brytyjski serwis internetowy BBC News. Jej dom na Notting Hill w zachodnim Londynie został splądrowany...

Encyklopedia

„News of the World”
[nju:z əw đə uə:ld],
bryt. gazeta niedzielna, wyd. od 1843 w Londynie;
Cable News Network
[kẹıbəl nju:z nẹtuə:rk]
(CNN),
amerykańska informacyjna stacja telewizyjna z siedzibą w Atlancie, założona 1980 przez T. Turnera;
BBC World News, do 2008 BBC World,
kanał telewizyjny, należący do sieci BBC, nadawany od 1995;
Newport News
[nụ:pərt nu:z],
m. w USA, w stanie Wirginia, na północnym brzegu estuarium rz. James, w obszarze metropolitalnym Norfolk–Virginia Beach–N.N.
„US News & World Report”
[ju: es nju:z ənd uə:ld rıpọ:rt],
amerykański ilustrowany tygodnik polityczno-ekonomiczny, założony 1948, wydawany w Waszyngtonie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego