notoryjny

Słownik języka polskiego

notoryjny praw. «ciągle się powtarzający, powszechnie znany»

Wielki słownik ortograficzny

Wielki słownik W. Doroszewskiego