obrońca

Wielki słownik ortograficzny

o•broń•ca -cę; -cy, -ców

Słownik języka polskiego

obrońca
1. «ten, kto broni kogoś lub czegoś przed napaścią, krytyką lub innym zagrożeniem»
2. «osoba upoważniona do obrony oskarżonego w sądzie»
3. «w piłce nożnej, hokeju itp.: gracz należący do grupy broniącej dostępu do bramki swojej drużyny»

• obrończyni
obrońca z urzędu «prawnik wyznaczony przez sąd do obrony oskarżonego, którego nie stać na pokrycie kosztów obrony»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

kafkowska sytuacja
3.06.2014
W jaki sposób można rozpoznać, czy wyraz typu: park, plac, pomnik wchodzi w skład nazwy własnej? Który zapis jest poprawny – pomnik Obrońców Warszawy czy Pomnik Obrońców Warszawy?
na bramce i w obronie
30.10.2010
Czy bramkarz stoi na bramce, czy w bramce? Obrońca gra w obronie czy na obronie? Które z tych określeń jest poprawne?
zdarza się, że / żeby...
6.04.2010
Szanowna poradnio,
proszę o wskazanie, która z poniższych wersji jest poprawna (ewentualnie lepsza). Różnią się one spójnikiem wprowadzającym zdanie podrzędne.
1. Rzadko zdarza się, by [aby, żeby] jeden napastnik minął pięciu obrońców.
2. Rzadko zdarza się, że jeden napastnik mija pięciu obrońców.
Według mnie ta pierwsza wersja jest lepsza, ale w słownikach podane jest tylko połączenie zdarza się, że... i stąd wątpliwość.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... rozmawiali o prawdziwym harcerstwie, o "rycerzach znad kresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic". A ona zawsze pogodna, cicha, do przesady...
  • ... bardzo trudno dostać pozwolenie na legalną pracę w Wielkiej Brytanii. Obrońcy FC Koeln wreszcie się jednak uda. Jak dowiedział się Fakt...
  • ... i pojmał Napierskiego"24.
    Dopiero w drugiej połowie XIX wieku
    obrońcy Czorsztyna zaczęto przypisywać dążenie do zaprowadzenia w Rzeczypospolitej zasad sprawiedliwości...

Encyklopedia

prawo przedstawiciel procesowy oskarżonego (podejrzanego, skazanego) obowiązany do podejmowania całokształtu czynności procesowych korzystnych dla osoby reprezentowanej, zmierzających do odparcia oskarżenia lub złagodzenia odpowiedzialności karnej;
międzynar. organizacja utworzona i zdominowana przez komunistów, deklarująca walkę o pokój w stosunkach międzynar. i rozbrojenie;
Polski Komitet Obrońców Pokoju, od 1958 pod nazwą Ogólnopolski Komitet Pokoju,
organizacja społ., zał. 1949, związana ze zdominowanym przez komunistów międzynar. ruchem obrońców pokoju (zapoczątkowanym 1948 na Międzynar. Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu);
zrzeszenie 34 związków rezerwistów i kombatantów; utworzona 9 II 1928 w Warszawie w celu konsolidacji wszystkich organizacji kombatanckich II RP, działała do 1939;
grono adwokatów pol. w Królestwie Pol., którzy w okresie rewolucji 1905–07 udzielali pomocy prawnej działaczom rewolucyjnym aresztowanym przez władze rosyjskie;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

SŁOWO ROKU 2017

Uniwersytet Warszawski organizuje już po raz siódmy plebiscyt na najważniejsze słowo roku. Będziemy je wybierać wszyscy w głosowaniu internetowym, a niezależnie dokona wyboru ogólnopolska kapituła profesorów językoznawstwa. Ponieważ trudno przypomnieć sobie cały rok, poniżej zamieszczamy listę słów kluczowych kolejnych miesięcy mijającego roku. Można także zgłosić swoją propozycję słów – zgłoś


Które słowo okaże się najważniejsze w Polsce w roku 2017? To Państwo zdecydują.

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

10 najciekawszych obrazów świata

Wyślij

Zagłosuj na SŁOWO ROKU 2017 i odbierz darmowy e-book!