oportunista

Słownik języka polskiego

oportunista «człowiek bez zasad, przystosowujący się do okoliczności dla doraźnych osobistych korzyści»
• oportunistyczny • oportunistycznie • oportunistka • oportunizm

Wielki słownik ortograficzny

oportunista -iście, -istę; -iści, -istów

Wielki słownik W. Doroszewskiego

Porady językowe

słowa mylone i mylnie rozumiane
4.04.2009
Szanowni Państwo,
będę niezmiernie wdzięczna za pomoc w interpretacji następującego zagadnienia: „Wyrazy mylone i źle rozumiane”, np. irracjonalny to jest 'pozarozumowy', a nie 'absurdalny', por. też adaptować i adoptować, lipny i lipowy, owocny i owocowy itp. Jest to dla mnie bardzo ważne.
Z góry dziękuję.
Podobnie brzmiące wyrazy, o jakie Pani pyta, to tzw. paronimy. Nie wiem, na czym mogłaby polegać nasza pomoc. Może na informacji, że w ofercie PWN znajduje się Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych autorstwa dwojga profesorów z Uniwersytetu Śląskiego, Małgorzaty Kity i Edwarda Polańskiego?
Czym innym są wyrazy źle rozumiane. Niektóre osoby sądzą, że oportunista to człowiek stawiający czemuś opór, podczas gdy słownikowe użycie tego wyrazu, wciąż przeważające w zwyczaju społecznym, to 'człowiek bez stałych zasad, gotowy zrobić wszystko dla doraźnych korzyści'. O tym, że termin komisja skrutacyjna bywa źle rozumiany, świadczy nawet jego błędna pisownia przez ó (zgodnie z tą błędną interpretacją komisja taka dokonuje skrótów, podczas gdy w rzeczywistości oblicza ona głosy w głosowaniu, a swoja nazwę bierze od łacińskiego scrutatio 'badanie'). Niektóre znaczenia, dawniej uważane za błędy, z czasem jednak zostały usankcjonowane – stosunkowo niedawno stało się tak z pasjonatem (dawniej człowiekiem wpadającym w pasję, dziś zwykle takim, który ma jakąś pasję) oraz sensatem (dawniej człowiekiem nadmiernie poważnym, dziś również doszukującym się wszędzie sensacji). O wyrazach źle rozumianych i takich, które na naszych oczach zmieniają lub zmieniły znaczenie, można poczytać w poradnikach językowych lub choćby w Słowniku wyrazów kłopotliwych.
Mirosław Bańko, PWN

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... jeśli wolisz. Słowem, niech się wlecze, aby się nie szargało.
  -
  Oportunista, taki stary, a oportunista - syknął Korecki z głębin fotela.
  - O...
 • ... z dnia na dzień w wirtualnej rzeczywistości. Zatem jesteś wprawdzie oportunistą, ale raczej nieskorumpowanym fachowcem. Najwyżej odmówisz, ale nie polecisz z...
 • ... zdecydowanie nie należały do kategorii zawsze łasych na łatwy zarobek oportunistów, którzy bez oporów zgodziliby się na propozycję Voestleven, popartą odpowiednio...
 • ... lukratywne posady. Jak długo jeszcze Sojusz będzie przechowalnią koniunkturalistów i oportunistów? (Józef F., woj. dolnośląskie)
  Myślałem naiwnie, że ten Jurczyk to...
 • ... tę partię [PZPR] się przewinęli, byli wśród nich
  zwyczajni zdrajcy,
  oportuniści i byli ludzie, którzy nie wyobrażali sobie
  innego życia, innego...