podnajem

Wielki słownik ortograficzny

pod•najem -najmu, -najmie

Słownik języka polskiego

podnajem «oddanie do używania osobie trzeciej rzeczy wynajętej przez najemcę lub wydzierżawienie czegoś od najemcy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... winni temu są nasi rodacy, którzy firmują "lewe" interesy obcokrajowców. Podnajem cudzoziemcowi jest bardziej opłacalny niż własna praca. - Obcokrajowcy mają w...
  • ... Za takie pieniądze wielu kupców gotowych jest zrezygnować z interesu. Podnajem stoiska cudzoziemcowi jest często bardziej opłacalny, niż własna praca. Ci...
  • ... całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy...

Encyklopedia

umowa, na mocy której najemca oddaje przedmiot najmu w całości lub w części dalszemu najemcy;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego