poglądy

Wielki słownik ortograficzny

po•gląd -du, -dzie; -dów

Słownik języka polskiego

pogląd «sąd o czymś oparty na przeświadczeniu o prawdziwości lub fałszywości czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

kobieta egalitarna
13.03.2001
Czy prawidłowe jest wyrażenie: kobieta egalitarna?
Wolę raczej mówić o "poprawności", a także o "sensowności" wyrażeń niż o ich "prawidłowości". Połączenie "kobieta egalitarna" jest gramatycznie poprawne, frazeologicznie natomiast nieco dziwne. Można mu przypisać różne sensy: może tu chodzić o kogoś, kto wyznaje poglądy egalitarne (np. uważa, że wszyscy są równi) i jest kobietą (co raczej rzadko w takich kontekstach się zaznacza). Byłoby to także znacznym i chyba nie bardzo stosownym skrótem myślowym - zwykle bowiem to o poglądach, teoriach, instytucjach (np.szkołach), imprezach i innych "nieludziach" mówimy, że są "egalitarne" (co jest w pewnym sensie przeciwieństwem "elitarności"). Ale w skrócie zdarza nam się czasem powiedzieć "egalitarny polityk" (tj. wyrażający takie poglądy). "Egalitarna kobieta" mogłaby być (i nie dam głowy, czy nie o to tu chodzi) kobietą, przepraszam za określenie, "dostepną dla wszystkich" - zapewne, niech się nie obrażą feministki, "dostepną w funkcji kobiety".
Pozdrawiam Pana (lub, drżę z obawy, może Panią)
Jerzy Bralczyk
prezentować i reprezentować
28.04.2015
Szanowni Językoznawcy!
Jak to jest z czasownikami reprezentować i prezentować? Czy prezentować tylko coś sobą, a reprezentować kogoś, czy rzecz jest bardziej skomplikowana?
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za odpowiedź
Anna
Prezentować ma w Innym słowniku języka polskiego pięć znaczeń, reprezentować ma sześć. Z nich tylko dwa sobie odpowiadają: „Jeśli ktoś prezentuje jakieś poglądy, postawy, typy... i „Jeśli ktoś reprezentuje jakieś poglądy, wartości, idee...”. Widać ponadto częściowe pokrywanie się zakresów, a może tylko kontekstów, w niektórych innych definicjach. Tak więc przykłady wymienione w pytaniu nie wyczerpują sposobów użycia obydwu wyrazów ani różnic między nimi.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Dzielimy się doświadczeniem
8.05.2013
Szanowni Państwo!
Interesuje mnie powiedzenie „Dzielimy się doświadczeniem”. Uważam je za przenośnię, bo doświadczenie jest – moim zdaniem – niepodzielne i powstaje na bazie osobistych przeżyć, a nie cudzych opowieści. Jednak na Państwa stronie czytam, że dzielić się to także: 'komunikować sobie coś wzajemnie'.
Z poważaniem
Maria Michałowicz
Różnymi rzeczami można się dzielić, nie tylko doświadczeniem, ale i wiedzą. Nie podzielam poglądu, że „doświadczenie (...) jest niepodzielne”. Nie dlatego jednak go nie podzielam, że się z nim zgadzam (czyli uważam poglądy za niepodzielne), ale dlatego, że się z nim nie zgadzam (czyli nie uważam żadnej jego części za swoją).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Internetu widać, jak dramatycznie różni się stan ich świadomości od poglądów starszych pokoleń.

  Czytelnik z miasteczka pod Łodzią, gdzie studiuje: "Ojciec...
 • ... określony typ reakcji, zwłaszcza zachowania, znaki konwencjonalne, zastępujące rzeczy i poglądy, znaki semantyczne, zarówno ikoniczne (obrazkowe), jak i werbalne lub też...
 • ... daihoe), czyli swoisty słowny pojedynek z przedstawicielami
  szkoły północnej. Jego
  poglądy spotkały się z krytyką i został zesłany na
  południe Chin...

Encyklopedia

emigr. dwutygodnik, wyd. od 1983 w Berlinie Zachodnim, od 1989 w Warszawie; redaktor nacz. E. Klimczak.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego