poufny

Wielki słownik ortograficzny

Słownik języka polskiego

poufny
1. «udostępniany tylko niewielu osobom, wymagający dyskrecji»
2. «będący wyrazem zażyłości»

• poufnie • poufność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

gryf: poufne
30.09.2004
Czy jest stosowane i można uznać za właściwe użycie sformułowania gryf poufne przy kwalifikacji stopnia tajności dokumentu?
Proszę o pilną odpowiedź.
Ze sformułowaniem gryf poufne spotykam się po raz pierwszy. Domyślam się jednak, że istnieją jakieś stopnie tajności dokumentów, które mają określone nazwy. Chodzi tu o sprawy natury urzędowej, toteż powinny istnieć jakieś akty prawne, które by problem rozwiązywały. Językoznawca może tylko stwierdzić, że jeśli takiej formułki używa się w komunikacji urzędowej, używać jej można, a nawet należy, choć nie jest zręczna językowo. Prawnicy też nie znają tej konstrukcji, a więc jedyne, co mogę doradzić, to użycie dwukropka i zapis gryf: poufne.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
sensytywny
19.03.2008
Szanowni Eksperci!
Niedawno w moim zakładzie pracy, w jednym z dokumentów, pojawiło się pojęcie informacje sensytywne, które ma oznaczać informacje poufne. Czy określenie sensytywny pasuje do słowa informacje i czy może być synonimem słowa poufny? Wg Słownika języka polskiego słowo to pasuje raczej do określenia człowieka.
Słowa sensytywny i informacja pasują do siebie o tyle, że oba pochodzą z łaciny. Informacje zwykło się jednak określać jako poufne. Sensytywny zaś może być człowiek – „czuły, wrażliwy, zdolny do odczuwania i doznawania wrażeń” lub nawet „przeczulony, przewrażliwony” (za Wielkim słownikiem wyrazów obcych PWN, który słowo to zakwalifikował jako używane głównie przez psychologów). Informacje sensytywne, dane sensytywne itp. to kalki angielskich wyrażeń sensitive information, sensitive data.
Mirosław Bańko, PWN
dane wrażliwe?
18.06.2007
Szanowni Państwo!
W związku z perturbacjami wokół lustracji karierę zrobiło ostatnio sformułowanie dane wrażliwe. Uważam, że to bezmyślna kalka angielskiego sensitive data. Czy dane mogą być wrażliwe? Jaki mógłby być lepszy odpowiednik tego określenia?
Sięgnąłem po pomoc do Wielkiego słownika angielsko-polskiego PWN. Angielskie słowo sensitive w kontekście rzeczowników typu sprawa lub problem radzi się tu tłumaczyć jako drażliwy, a w kontekście słów typu materiał, informacja – jako poufny.
Mirosław Bańko, PWN
 1. 18.06.2007
  Przeczytałam właśnie odpowiedź na pytanie dotyczące tłumaczenia terminu sensitive data. Sama jestem tłumaczem, więc zdarzało mi się niejednokrotnie borykać z tym określeniem (niestety kalka dane wrażliwe już całkiem nieźle funkcjonuje w polszczyźnie, co oczywiście nie znaczy, że należy taki stan rzeczy akceptować).
  Do odpowiedzi pana profesora Bańko chciałabym dodać jeszcze, że sytuacja (kontekst) nie zawsze pozwala na użycie terminu poufne (np. gdy w tym samym tekście mowa o confidential data i sensitive data). W takich sytuacjach posługuję się zwykle terminem dane o szczególnym znaczeniu (handlowym, gospodarczym itp.)
  Ewa Dacko

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Polski i "prężna agencja modelek, fotomodelek i hostess". - To są poufne informacje i nie będę o tym rozmawiać - jedynie tyle, przez...
 • ... obowiązywała unijna zasada swobodnego przepływu osób i, jak wynika z poufnych informacji, otrzymali w tej sprawie pewne obietnice.
  Referendum odbędzie się...
 • ... mu dotychczas nikt nie zadawał, a przynajmniej nie w tym poufnym tonie. Dopiero w bufecie, gdzie wzrok barona nie mógł go...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego