profesjonalista

Wielki słownik ortograficzny

profe•sjonalista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego

profesjonalista
1. «osoba zajmująca się zawodowo jakąś dziedziną»
2. «ktoś, kto ma duże umiejętności w jakiejś dziedzinie i doskonale wykonuje swoją pracę»

• profesjonalistka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Pływak amator
10.02.2016
Szanowna Redakcjo,
czy prawidłowy jest zapis muzyk-profesjonalista czy muzyk profesjonalista? Pływak-amator czy pływak amator?

Z wyrazami szacunku
A.J.
Trudno sobie wyobrazić, by elementy przywołanych przez Pana wyrażeń miały charakter równorzędny, a tylko takie zapisujemy z łącznikiem. Jeśli drugi rzeczownik stanowi określenie pierwszego (a tak jest w wypadku przywołanych wyrażeń), to zapisujemy je bez łącznika.
Inaczej mówiąc – lekarza, który jest jednocześnie kardiologiem i okulistą, czyli ma dwie specjalności, określimy jako kardiologa-okulistę, natomiast dermatologa dziecięcego, czyli lekarza, który ma wąską specjalność, uzyskaną w ramach innej specjalności, nazwiemy dermatologiem pediatrą.
Interesujące Pana wyrażenia należy zapisać zatem: muzyk profesjonalista i pływak amator (bo profesjonalista, amator są określeniami wyrazów muzyk, pływak, doprecyzowują ich znaczenia).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
PR
3.09.2007
Witam,
pracuję obecnie nad tłumaczeniem z języka angielskiego, w którym bardzo często pojawia się skrót PR (public relations).
1. Czy dopuszczalna jest już w języku polskim odmiana tego skrótu przez przypadki, np. PR-u, PR-owi itd.?
2. Czy można mówić o praktyku PR i profesjonaliście PR?
Pozdrawiam!
Wprawdzie najnowsze wydanie słownika ortograficznego PWN informuje: „PR (=Polskie Radio; public relations) ndm”, ale nie ulega wątpliwości, że w polskich tekstach skrót ten jest już odmieniany. Najłatwiej znaleźć przykłady dopełniacza (PR-u), jednak i pozostałe formy da się bez trudu utworzyć, np. przez analogię do skrótu PPR, obecnego w wielu słownikach: PR-owi, PR-em, PR-ze. Inaczej niż PPR skrót PR wymawiamy po angielsku: [pi'ar], [pi'aru] itd.
Konstrukcje typu praktyk PR i profesjonalista PR nie budzą moich zastrzeżeń, uznałbym je za bardziej oficjalne od analogicznych konstrukcji z formą odmienioną: praktyk PR-u i profesjonalista PR-u. Można też powiedzieć np. specjalista w zakresie PR lub bardziej potocznie: specjalista w zakresie PR-u .
Mirosław Bańko, PWN
Kłopoty z branżą
8.06.2017
Szanowni Państwo,
które z określeń jest poprawne: forum specjalistów branży komputerowej czy forum specjalistów z branży komputerowej? Inny przykład: spotkanie profesjonalistów branży farmaceutycznej czy spotkanie profesjonalistów z branży farmaceutycznej?
I drugie pytanie – jeśli wymieniam dwa segmenty rynku, to rzeczownik branża muszę podać w liczbie pojedynczej czy w mnogiej? Przykład: eksperci (z) branży farmaceutycznej i komputerowej czy: eksperci (z) branż farmaceutycznej i komputerowej.
Poprawne są obie konstrukcje: i forum specjalistów branży komputerowej, i forum specjalistów z branży komputerowej. Gdybyśmy zamiast wyrażenia branża komputerowa chcieli użyć nazwy odpowiadającej mu dziedziny (np. informatyka), powiedzielibyśmy: specjalista informatyki (tak jak: specjalista chorób płuc).
Wyrażenie eksperci (z) branży farmaceutycznej i komputerowej wskazuje na to, że istnieje jeden byt o nazwie branża farmaceutyczna i komputerowa. Jeśli jednak chodzi o dwie dziedziny (a tak zapewne jest), to rzeczownik powinien stać w liczbie mnogiej: eksperci (z) branż farmaceutycznej i komputerowej.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... romantycznej komedii o trudnej miłości kucharza i kelnerki, wyszkolony przez profesjonalistów, szatkował warzywa z takim zaangażowaniem, że Michelle Pfeiffer musiała go...
  • ... dowódcą GROM.
    O GROM mówił z dumą jako o zespole
    profesjonalistów. Że tak jest dowiódł przed niespełna rokiem w Iraku. - Nie...
  • ... 2 RCE (moc 1200 W) mogą być używane nawet przez profesjonalistów. Za ich pomocą wywiercimy otwory o średnicach 22 mm w...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego