profesjonalista

Wielki słownik ortograficzny

profe•sjonalista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego

profesjonalista
1. «osoba zajmująca się zawodowo jakąś dziedziną»
2. «ktoś, kto ma duże umiejętności w jakiejś dziedzinie i doskonale wykonuje swoją pracę»

• profesjonalistka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Pływak amator
10.02.2016
Szanowna Redakcjo,
czy prawidłowy jest zapis muzyk-profesjonalista czy muzyk profesjonalista? Pływak-amator czy pływak amator?

Z wyrazami szacunku
A.J.
Trudno sobie wyobrazić, by elementy przywołanych przez Pana wyrażeń miały charakter równorzędny, a tylko takie zapisujemy z łącznikiem. Jeśli drugi rzeczownik stanowi określenie pierwszego (a tak jest w wypadku przywołanych wyrażeń), to zapisujemy je bez łącznika.
Inaczej mówiąc – lekarza, który jest jednocześnie kardiologiem i okulistą, czyli ma dwie specjalności, określimy jako kardiologa-okulistę, natomiast dermatologa dziecięcego, czyli lekarza, który ma wąską specjalność, uzyskaną w ramach innej specjalności, nazwiemy dermatologiem pediatrą.
Interesujące Pana wyrażenia należy zapisać zatem: muzyk profesjonalista i pływak amator (bo profesjonalista, amator są określeniami wyrazów muzyk, pływak, doprecyzowują ich znaczenia).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
PR
3.09.2007
Witam,
pracuję obecnie nad tłumaczeniem z języka angielskiego, w którym bardzo często pojawia się skrót PR (public relations).
1. Czy dopuszczalna jest już w języku polskim odmiana tego skrótu przez przypadki, np. PR-u, PR-owi itd.?
2. Czy można mówić o praktyku PR i profesjonaliście PR?
Pozdrawiam!
Wprawdzie najnowsze wydanie słownika ortograficznego PWN informuje: „PR (=Polskie Radio; public relations) ndm”, ale nie ulega wątpliwości, że w polskich tekstach skrót ten jest już odmieniany. Najłatwiej znaleźć przykłady dopełniacza (PR-u), jednak i pozostałe formy da się bez trudu utworzyć, np. przez analogię do skrótu PPR, obecnego w wielu słownikach: PR-owi, PR-em, PR-ze. Inaczej niż PPR skrót PR wymawiamy po angielsku: [pi'ar], [pi'aru] itd.
Konstrukcje typu praktyk PR i profesjonalista PR nie budzą moich zastrzeżeń, uznałbym je za bardziej oficjalne od analogicznych konstrukcji z formą odmienioną: praktyk PR-u i profesjonalista PR-u. Można też powiedzieć np. specjalista w zakresie PR lub bardziej potocznie: specjalista w zakresie PR-u .
Mirosław Bańko, PWN
czy..., czy...
3.11.2011
Szanowni Państwo,
w pewnej redagowanej i korygowanej przez wiele osób książce przeczytałam: „Czy w nocy jest zimno i czy w pokojach hotelowych jest zimno, czy ciepło?”. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią mi, że przecinek przed ostatnim czy nie powinien tam być, skoro dwukrotnie występuje ono jako partykuła rozpoczynająca zdanie pytajne, a na końcu jako spójnik. Czy jest jednak możliwe, by znaki na niebie i ziemi wiedziały lepiej niż piątka profesjonalistów?
Z poważaniem
Felicyta
Wcale nie jestem tak pewien jak Pani, że trzecie czy w podanym zdaniu jest spójnikiem. Nie podlega wymianie na najbliższy mu, jak by się zdawało, spójnik lub, łatwo za to przytoczone zdanie uzupełnić o orzeczenie w taki sposób, aby problematyczne czy stało się trzecią w nim partykułą, por.: „Czy w nocy jest zimno i czy w pokojach hotelowych jest zimno, czy jest ciepło?”. Ponieważ zdania tego rodzaju sprawiają kłopot nie tylko interpunkcyjny, od lat stosuję w nich interpunkcję uproszczoną, tzn. powtórzone czy poprzedzam przecinkiem, nie bacząc na to, czy pełni ono funkcję spójnika, czy partykuły.
Mirosław Bańko

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... romantycznej komedii o trudnej miłości kucharza i kelnerki, wyszkolony przez profesjonalistów, szatkował warzywa z takim zaangażowaniem, że Michelle Pfeiffer musiała go...
  • ... dowódcą GROM.
    O GROM mówił z dumą jako o zespole
    profesjonalistów. Że tak jest dowiódł przed niespełna rokiem w Iraku. - Nie...
  • ... 2 RCE (moc 1200 W) mogą być używane nawet przez profesjonalistów. Za ich pomocą wywiercimy otwory o średnicach 22 mm w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego