rodzina

Wielki słownik ortograficzny

rodzina -inie, -inę; -in
Towarzystwo Planowania Rodziny Towarzystwie Planowania Rodziny (skrót: TPR)

Słownik języka polskiego

rodzina
1. «małżonkowie i ich dzieci; ogólniej też: osoby związane pokrewieństwem i powinowactwem»
2. zob. ród w zn. 2.
3. «grupa przedmiotów lub zjawisk tego samego rodzaju»
4. «jednostka w systematyce roślin i zwierząt niższa od rzędu, obejmująca najbliżej ze sobą spokrewnione rodzaje»

• rodzinka
rodzina językowa, rodzina języków «grupa języków pokrewnych»
najbliższa rodzina «rodzice, dzieci, rodzeństwo»
rodzina niepełna «rodzina, w której brak jednego z rodziców»
rodzina pełna «rodzina składająca się z męża, żony i dzieci»
rodzina wyrazów «grupa wyrazów zawierających ten sam rdzeń»
rodzina zastępcza «rodzina z mocy prawa opiekująca się cudzym dzieckiem»
Święta Rodzina «święty Józef, święta Maria i Jezus»
matrylokalny typ rodziny «typ rodziny, w której mąż jest włączany do lokalnej grupy żony»
patrylokalny typ rodziny «typ rodziny, w której żona jest włączana do lokalnej grupy męża»
terapia rodzinna, terapia rodzin «podejmowanie prób modyfikacji układu rodzinnego w taki sposób, by nie wyzwalał on zaburzeń psychicznych u swych członków»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

rodzina nuklearna
18.03.2013
Czy określenie rodzina nuklearna (ang. nuclear family) jest z punktu widzenia językoznawcy potrzebne i przyczynia się do wzbogacenia zasobu leksykalnego polszczyzny? A może przeciwnie – jest jedynie kalką językową, która być może wyeliminuje z użycia nasze rodzime określenie rodzina dwupokoleniowa?
rodzina i ród
29.01.2012
Dzień Dobry Poradnio!
Bardzo proszę o objaśnienie etymologii słowa rodzina (a więc i ród).Czy ma to coś wspólnego z angielskim root korzeń?
Starszyzna rodu i rodzina przywoziły urny
20.03.2016
Szanowni Państwo,
która forma jest poprawna:
 1. Starszyzna rodu i rodzina przewoziły urny.
 2. czy
 3. Starszyzna rodu i rodzina przewozili urny?
Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... z wyższą średnią wieku w tej grupie.

  Doświadczanie przemocy w
  rodzinie

  Ze względu na dużą widoczność kampanii społecznych poświęconych temu problemowi...
 • ... straciła zupełnie kontakt z rodziną. Niektórzy widzieli, jak mordowano ich rodziny.

  Biorąc pod uwagę krzywdy i upokorzenia, jakich ci ludzie doznali...
 • ... one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub jego najbliższej rodziny.
  Art. 135. § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb...

Encyklopedia

religiozn.
socjol. forma życia zbiorowego, występująca w zróżnicowanych historycznie i kulturowo formach; jednoznaczne zdefiniowanie rodziny jest sprawą trudną i budzącą kontrowersje.
rodzina, familia,
biol. w systematyce organizmów jednostka taksonomiczna niższa od rzędu, obejmująca blisko spokrewnione rodzaje;
fiz. cztery szeregi promieniotwórcze, rozpoczynające się występującymi w przyrodzie izotopami toru i uranu: 232Th (rodzina torowa), 235U (rodzina aktynowa) i 238U (rodzina uranowo-radowa), oraz wytworzonym sztucznie izotopem neptunu 237Np (rodzina neptunowa);
socjol. rodzina składająca się z 2 pokoleń, obejmująca rodziców i dzieci.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego