sprzedaż

Wielki słownik ortograficzny

sprzedaż -ży
kup•no-sprzedaż kup•na-sprzedaży

Słownik języka polskiego

sprzedaż «odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę»
• sprzedażny
kupno-sprzedaż «transakcja wzajemna kupna i (lub) sprzedaży»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Oferta
31.01.2017
Szanowni Państwo,
pracuję w małej firmie prowadzącej sprzedaż internetową, gdzie nikt nie jest pewien odpowiedzi na następujące pytanie: czy wysyłając do klienta wiadomość z ceną produktu, to wysyłam ofertę sprzedaży produktu, czy ofertę zakupu produktu?
Wysyłają Państwo ofertę sprzedaży, ponieważ oferują Państwo towary na sprzedaż.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Zadowolony z czegoś
31.03.2017
Czy można być zadowolonym czymś, czy tylko zadowolonym z czegoś?
Np.: Był zadowolony wynikami sprzedaży czy: Był zadowolony z wyników sprzedaży?
Zadowolonym można być z czegoś, a więc: z wyników sprzedaży.
Rekcję narzędnikową ma zaś czasownik zachwycić, a zatem: Był zachwycony wynikami sprzedaży.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
aukcja czy oferta?
16.10.2007
Chciałbym spytać o nazwę aukcje w odniesieniu do Allegro. Obecnie dominuje tam sprzedaż po stałej cenie. Czy lepszym określeniem w odniesieniu do takich form sprzedaży byłaby oferta?
Czy w takiej zmianie nie przeszkadza zwyczaj językowy? W końcu aukcja to określenie, które się przyjęło. Czy zatem możliwa jest taka „uzusowa” mutacja pojęcia aukcji, która w perspektywie kilkunastu lat będzie stosowana, mimo że aukcje sensu stricto zostaną zepchnięte do nisz?
Takie internetowe serwisy handlowe jak Allegro powstały, żeby umożliwić handel przedmiotami używanymi, których wartość jest zwykle trudna do określenia. W podobnym wypadku najlepiej sprawdza się forma aukcji (licytacji), w której prawo do przedmiotu uzyskuje osoba, która zaoferowała najwyższą kwotę. Popularność takich serwisów sprawiła, że dziś chyba większość towarów przez nie udostępnianych stanowią produkty nowe, oferowane niekiedy w znacznej liczbie, które sprzedaje się w formie pozornej aukcji.
Dałoby się wymienić wiele przyczyn tej popularności (o najważniejsze trzeba by pewnie zapytać w urzędach skarbowych), faktem jest jednak to, że w rezultacie wyraz aukcja może poszerzyć zakres znaczeniowy. Czy to już się dokonało? Raczej nie, bo możliwość licytowania jest w każdym chyba wypadku zagwarantowana.
Z kolei wyraz oferta, oznaczający m.in. „propozycję przeprowadzenia jakiejś transakcji, wykonania jakiejś usługi, zwykle przedstawioną w sposób formalny i wiążący” (Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN) nie musi być lepszym określeniem tej formy sprzedaży. Złożenie oferty nie wyklucza negocjowania ceny, ale musiałaby się ona raczej obniżyć, czego zapewne sprzedawcy na aukcjach internetowych woleliby uniknąć.
Faktycznie sprawa jest bardzo zawiła, i z handlowego, i z językoznawczego punktu widzenia. Wydaje się jednak, że wyraz aukcja satysfakcjonuje uczestników aukcji internetowych. Gdyby było inaczej, już od dawna poszukiwaliby odpowiedniejszego określenia.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... że zerwanie umowy dzierżawy było ze strony zarządu miasta bezpodstawne. Sprzedaż na straganie rozebranych górali (innych niż figurki pokazane zarządowi miasta...
  • ... ten poważny kryzys sprzedaży dotyczył wyłącznie rynku amerykańskiego - zyski ze sprzedaży międzynarodowej wzrosły przecież, i to aż trzykrotnie; albo że dla...
  • ... Eksperci rynku sztuki są przekonani, że w ostatnich dziesięcioleciach do sprzedaży trafiła ogromna liczba fałszywych prac Nikifora. Ile? Może tysiąc, może...

Encyklopedia

umowa, przez którą sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu tę rzecz, a kupujący zobowiązuje się ją odebrać i zapłacić cenę
forma sprzedaży ułatwiająca zakup towarów o wysokiej cenie dzięki regulowaniu zapłaty stopniowo (ratami).
ekon. w systemie kursu jednolitego sytuacja, w której popyt (podaż) znacznie przewyższa podaż (popyt);
ekon. w systemie kursu jednolitego sytuacja, w której popyt (podaż) na akcje przewyższa podaż (popyt) na nie;
ekon. na giełdzie sytuacja, w której popyt (podaż) wielokrotnie przewyższa podaż (popyt) papierów wartościowych, będących przedmiotem obrotu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego