sprzedaż

Wielki słownik ortograficzny

sprzedaż -ży
kup•no-sprzedaż kup•na-sprzedaży

Słownik języka polskiego

sprzedaż «odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę»
• sprzedażny
kupno-sprzedaż «transakcja wzajemna kupna i (lub) sprzedaży»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Oferta
31.01.2017
Szanowni Państwo,
pracuję w małej firmie prowadzącej sprzedaż internetową, gdzie nikt nie jest pewien odpowiedzi na następujące pytanie: czy wysyłając do klienta wiadomość z ceną produktu, to wysyłam ofertę sprzedaży produktu, czy ofertę zakupu produktu?
Zadowolony z czegoś
31.03.2017
Czy można być zadowolonym czymś, czy tylko zadowolonym z czegoś?
Np.: Był zadowolony wynikami sprzedaży czy: Był zadowolony z wyników sprzedaży?
aukcja czy oferta?
16.10.2007
Chciałbym spytać o nazwę aukcje w odniesieniu do Allegro. Obecnie dominuje tam sprzedaż po stałej cenie. Czy lepszym określeniem w odniesieniu do takich form sprzedaży byłaby oferta?
Czy w takiej zmianie nie przeszkadza zwyczaj językowy? W końcu aukcja to określenie, które się przyjęło. Czy zatem możliwa jest taka „uzusowa” mutacja pojęcia aukcji, która w perspektywie kilkunastu lat będzie stosowana, mimo że aukcje sensu stricto zostaną zepchnięte do nisz?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... że zerwanie umowy dzierżawy było ze strony zarządu miasta bezpodstawne. Sprzedaż na straganie rozebranych górali (innych niż figurki pokazane zarządowi miasta...
  • ... ten poważny kryzys sprzedaży dotyczył wyłącznie rynku amerykańskiego - zyski ze sprzedaży międzynarodowej wzrosły przecież, i to aż trzykrotnie; albo że dla...
  • ... Eksperci rynku sztuki są przekonani, że w ostatnich dziesięcioleciach do sprzedaży trafiła ogromna liczba fałszywych prac Nikifora. Ile? Może tysiąc, może...

Encyklopedia

umowa, przez którą sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu tę rzecz, a kupujący zobowiązuje się ją odebrać i zapłacić cenę
forma sprzedaży ułatwiająca zakup towarów o wysokiej cenie dzięki regulowaniu zapłaty stopniowo (ratami).
ekon. w systemie kursu jednolitego sytuacja, w której popyt (podaż) znacznie przewyższa podaż (popyt);
ekon. w systemie kursu jednolitego sytuacja, w której popyt (podaż) na akcje przewyższa podaż (popyt) na nie;
ekon. na giełdzie sytuacja, w której popyt (podaż) wielokrotnie przewyższa podaż (popyt) papierów wartościowych, będących przedmiotem obrotu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego