tańcować

Wielki słownik ortograficzny

tań•cować -cuję, -cują
tań•cujący: wieczorek tańcujący

Słownik języka polskiego

tańcować pot. «tańczyć»
tańcujący «w odniesieniu do dawnych zabaw: taki, na którym odbywają się tańce»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Przybyło jej dwa kilogramy
13.10.2013
Przybyło jej dwa kilogramy czy przybyły – i dlaczego?
„Przybyło jej dwa kilogramy” – tak dokładnie brzmi przykład ze Słownika poprawnej polszczyzny pod red. W. Doroszewskiego. Niezgodnie z ogólną regułą, por. „Tańcowały dwa Michały”, choć oczywiście – gdyby ktoś chciał zmienić treść wiersza – „Tańcowało pięć Michałów”. Doroszewski opowiedział się za uzusem językowym swojego pokolenia, por. cytat z korespondencji Marii i Mariana Dąbrowskich z lat 1909–1925 (za NKJP): „Wiesz, zważyłam się i okazało się, że mi w Redłowie przybyło trzy kilo”, a także inny, z Iwaszkiewicza (też za NKJP): „Na naszych zegarkach piąta rano, tutaj dopiero pierwsza w nocy. Przybyło nam cztery godziny czasu!”. Zwyczaj ten utrzymuje się do dziś, por. współczesny przykład z Polityki z 2005 r. (po raz trzeci za NKJP): „Pod mostem Solidarności przybyło dwa, ubyło trzy milimetry wody”. Jak widzimy, wszędzie chodzi tu o jednostki miary: kilogramy, godziny, milimetry.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... błyszczkę i tymotkę!

  Jeden wrzeszczał: "Konaj żywcem!'', a drugi: "Wciornaści!''
  Tańcowali aż do zdechu i aż do upaści!

  Aż poczuli, że...
 • ... szarych mundurkach z wyobrażeniem pioruna na rękawie, odbijające sobie post tańcowania, nakazany w ojczyźnie. Oficerowie ze szramami na policzkach, przystrzyżeni na...
 • ... mele...

  Koziołeczek

  Na chybotce

  Moje gąski

  Zgubione gąski

  Uzbierane piórka

  Tańcowanie

  Dookoła ogieńka

  Stary wiatrak

  Zagonek Ludmiłki

  Zostawione piosenki

  Dzień dogasa...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego