typowy

Wielki słownik ortograficzny

Słownik języka polskiego

typowy
1. «odpowiadający pewnemu typowi przedmiotów, ludzi, zjawisk itp.»
2. «często spotykany»
3. «o osobie: skupiający w sobie charakterystyczne cechy pewnego seryjnego wzoru»
4. «wykonany według określonego wzoru»

• typowo • typowość

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dwa mniej typowe zwroty pożegnanalne
12.02.2014
Wielokrotnie pisali Państwo o formułach pożegnalnych Z poważaniem i Z wyrazami szacunku. Jak na ich tle wypadają finalne Ukłony i Z uszanowaniem? Czy równie dobrze nadają się do korespondencji oficjalnej?
Zwrot Z uszanowaniem wypada bardzo dobrze. Nadaje się do korespondencji urzędowej, oficjalnej. Natomiast zwrot Ukłony ma dwie cechy, które ograniczają jego użycie. Jedna to ta, że jest zbyt zdawkowy (podobnie jak zwrot Z poważaniem), nie bardzo więc nadaje się do adresowania go do osób znacznie wyżej od nas usytuowanych, którym należy okazać szczególny szacunek. Drugą cechą omawianego zwrotu jest to, że stosowany jest z reguły przez mężczyzn. Jeśli kobieta go używa – na ogół do innej kobiety – świadczy to najczęściej o szczególnie uniżonej grzeczności.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
mniej typowe zdania warunkowe
12.11.2014
Chciałbym zapytać, czy błędem jest łączenie w jednym zdaniu dwóch trybów warunkowych, np. jak w zdaniu: „Na kogo chcą zagłosować mieszkańcy Katowic, gdyby doszło do drugiej tury”.
Bardzo dziękuję
Nie tylko tryb orzekający może występować w zdaniu nadrzędnym, gdy podrzędne jest warunkowe, ale też tryb rozkazujący, np. „Gdyby pan się na to zgodził, zrobię wszystko” i „Gdyby czego potrzebował, pamiętaj!... ” (oba cytaty za NKJP). W przykładzie zawartym w pytaniu nie ma dwóch trybów warunkowych, ale mam nadzieję, że odpowiedziałem na temat.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
baon i dyon
8.12.2005
Witam!
Czy dyon, baon czytamy w zdaniu tak, jak jest zapisane, czy też jako pełny wyraz – dywizjon, batalion?
Pozdrawiam.
Długo trwało, gdyż szukaliśmy eksperta w kręgach wojskowych, ale w końcu znamy odpowiedź. Skrótów baon i dyon nie trzeba rozwijać w mowie, tzn. można je czytać tak, jak są zapisane. Rozwijać trzeba typowe skróty z kropką: bat. i dyw.. Inna rzecz, że baon i dyon – choć są skróconymi formami wyrazów batalion i dywizjon – rzadko dziś funkcjonują jak typowe skróty. Piszemy np. gen. dyw. Kazimierz Sosnkowski, a nie gen. dyonu Kazimierz Sosnkowski. Częściej napiszemy: I bat. 6 pp niż I baon 6 pp. Typowe użycia słów baon i dyon są inne, np. dowódca baonu, baon piechoty.
Mirosław Bańko, PWN

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... gospodarskich i w powietrzu w otoczeniu ferm występują liczne odoranty - typowe produkty biodegradacji biomasy (patrz p. 10.2 i 10.3...
  • ... prezentujące dla potrzeb filmu obrzędy i sceny z życia w typowej ruca (krytym słomą domku mapuchów). Wieczorem wzięliśmy udział w spotkaniu...
  • ... tym roku do Oscara. To dziwne, bo nie jest on typowy dla produkcji hollywoodzkiej, należałoby go chyba raczej potraktować jako eksperyment...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego