wygrodzenie

Wielki słownik ortograficzny

wy•grodzić -rodzę, -rodzą; -rodź a. -ródź, -rodź•cie a. -ródź•cie

Słownik języka polskiego

wygrodzićwygradzać «wyznaczyć jakąś przestrzeń za pomocą ogrodzenia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego