zastrzeżony

Wielki słownik ortograficzny

za•strzec -strzegę, -strzeżesz, -strzegą; -strzeż•cie; -strzegł; -strzegł•szy; -strzeżony

Słownik języka polskiego

telefon zastrzeżony «telefon, którego numer nie figuruje w spisie telefonów ani nie jest podawany w biurze numerów»
zastrzeczastrzegać
1. «sformułować warunki przyznające osobie lub instytucji jakieś prawo lub przywileje»
2. «uprzedzić o czymś»
zastrzeżenie
1. «krytyczna uwaga»
2. «warunek w umowie, którego złamanie powoduje jej unieważnienie»
wszelkie prawa zastrzeżone «formuła zamieszczana na książkach, płytach itp., zabraniająca ich publikowania przez inne wydawnictwa»
zastrzec sięzastrzegać się «wypowiedzieć się z góry przeciw czemuś lub uprzedzić o czymś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

odmiana nazw zastrzeżonych
25.02.2003
Proszę o ocenę poprawności sposobu zapisu nazwy towaru, która jest zastrzeżona. Weźmy np. nazwę leku Ketonal®. Jak należy pisać:
przedawkowanie Ketonalu®?
przedawkowanie Ketonal®-u?
przedawkowanie Ketonal-u®?
Być może jeszcze inaczej. W odpowiedzi proszę uwzględnić to, że ten znak musi się znaleźć w nazwie leku nawet wtedy, gdy nazwa ta jest częścią zdania.
Z góry dziękuję.
W pytaniu chodzi o dwie sprawy. Po pierwsze, jak zapisać odmienioną nazwę Ketonal? Odpowiedź brzmi: bez łącznika, a zatem Ketonalu, nie Ketonal-u. Po drugie, gdzie umieścić znak ®? Otóż, jeśli dobrze rozumiem przepisy, to zastrzeżona jest cała nazwa we wszystkich przypadkach gramatycznych, a nie sam temat fleksyjny. Dlatego za poprawny uważam zapis Ketonalu®.
Mirosław Bańko
znak ©
26.03.2008
Szanowni Państwo!
Zastanawia mnie, która z form stosowanych w stopkach redakcyjnych serwisów internetowych jest bardziej poprawna: „Wszystkie prawa zastrzeżone” czy „Wszelkie prawa zastrzeżone”?
Stopki często zawierają również zastrzeżenie „Copyright ©”. Czy użycie jednocześnie znaku © i zaraz za nim jego tekstowego odpowiednika Copyright jest uzasadnione? W końcu zarówno znak i słowo mają to samo znaczenie.
Sprawa poruszona w pytaniu ma – jak się okazuje – bardziej charakter prawnoautorski niż językowy. Otóż artykuł III ustęp 1. tzw. konwencji powszechnej (Powszechna konwencja o prawie autorskim, podpisana w Genewie 6 września 1952 r., zrewidowana w Paryżu 24 lipca 1971 r.) nakazuje, by nota copyrightowa składała się z symbolu © (litera c w kółku podana alfabetem łacińskim), nazwy podmiotu prawa autorskiego (np. imię i nazwisko autora, nazwa wydawcy) oraz roku pierwszej publikacji (np. © Tadeusz Malinowski 2008). Wszelkie dodatkowe elementy noty mają charakter fakultatywny. Posłużenie się słowem copyright bez użycia symbolu © jest – z punktu widzenia wymagań konwencji powszechnej – niewystarczające.
Nota zawierająca obowiązkowe elementy zapewnia ochronę utworów w państwach, które podpisały konwencję powszechną. Aby utwór był chroniony w krajach nienależących do konwencji powszechnej, zaopatruje się go zwyczajowo w anglojęzyczne zastrzeżenie praw autorskich w brzmieniu: All rights reserved. W publikacjach hiszpańskojęzycznych, które trafiają do krajów Ameryki Południowej nienależących do konwencji, można czasami znaleźć ten zapis w brzmieniu: Derechos reservados. Sformułowanie w języku polskim: Wszelkie prawa zastrzeżone (rzadziej: Wszystkie prawa zastrzeżone) ma walor informacyjny dla polskiego odbiorcy, lecz nie ma żadnej mocy prawnej. Ochronę na terenie Polski zapewnia utworowi nota copyrightowa w formie określonej w konwencji powszechnej. Jednak bez takiej noty utwór też korzysta z ochrony ustawowej (zob. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 1, p. 4).
Adam Wolański
multikino, multipleks
14.02.2005
Słowo multikino stało sie nazwą sieci multipleksów i nazwa ta jest zastrzeżona. Czy więc mamy prawo używać tej nazwy do określenia innych wielkich kin? W dosłownym znaczeniu nazwa ta oznacza przecież ‘wielkie kino’. Czy na każde wielkie kino powinniśmy mówić już zawsze multipleks? Czy w taki sam sposób można zastrzec każde inne słowo jako nazwę własną? Czy bez ograniczeń można stosować słowo multikino pisane małą literą, w odróżnieniu od nazwy Multikino pisanej literą wielką?
Multikinem nazywa się zwykle zespół kin mieszczący się w jednym budynku, same kina są zwykle niewielkie. Jest to rzeczownik pospolity, toteż musi być pisany od małej litery, można go używać bez żadnych ograniczeń, a to, że prawdopodobnie pochodzi od nazwy własnej, niczego nie zmienia (podobnie używamy np. wyrazów adidasy, junkers).
Na wielkie kino lub zespół kin możemy też mówić multipleks (jest to zapożyczenie z angielskiego), wyraz ten odnotowują już słowniki.
Można zastrzec jakieś słowo w funkcji nazwy własnej, co oznacza przede wszystkim to, że inni nie będą mogli takiej nazwy stosować w odniesieniu do własnych produktów, ale nie można zastrzec prawa do używania wyrazu.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nas nie życzył sobie takiego wykorzystania swoich narządów, może to zastrzec w powołanej przy Ministerstwie instytucji, przyjmującej odwołania.
    Odkrywamy ciągle wiele...
  • ... był źródłem spoistości narodu. Rozproszone po Kanaanie plemiona uznawały bez zastrzeżeń jego władzę, a sanktuarium w Sziloh było jedyną siedzibą Jahwe...
  • ... nie uciekła tylko dlatego, że jej paszport został w porę zastrzeżony na wszystkich przejściach granicznych?
    Bogumiła C. żyła skromnie w przeciętnym...

Encyklopedia

wymóg uzależniający korzystanie z ochrony prawa autorskiego lub z poszczególnych uprawnień należących do jego treści od umieszczenia na egzemplarzach utworu zastrzeżenia, wyrażającego wolę autora korzystania z ochrony;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego