sprzed

 
Wielki słownik ortograficzny
sprzed: sprzed domu, sprzed roku, sprzed drzwi (a. sprzede drzwi) ,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego