uaktualnić

 
Wielki słownik ortograficzny
u•aktual•nić -nię, -nią; -nij•cie
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego