znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Lista haseł

 • gangrena
  1. «proces gnilny tkanek wywołany w żywym organizmie przez bakterie gnilne»
  2. «upadek moralny, zepsucie»
  3. pogard. «o człowieku irytującym, dokuczliwym»
  • gangrenowy
 • gangrenowaty
  1. «dotknięty gangreną – martwicą tkanek»
  2. «zepsuty, zdemoralizowany»
 • gangsta «odmiana muzyki rap, charakteryzyjąca się tekstami piosenek pełnymi przemocy»
 • gangster
  1. «członek gangu»
  2. «osoba postępująca w sposób bezwzględny i brutalny, dążąc do osiągnięcia zamierzonego celu»
  • gangsterski
 • gangsterstwo, gangsteryzm
  1. «przestępcza działalność gangsterów»
  2. «bezwzględna, zwykle nielegalna działalność gospodarcza, polityczna itp. jakiejś osoby lub grupy osób»
 • ganiać
  1. «biegać w nieokreślonym kierunku; też: chodzić w pośpiechu w jakimś określonym celu»
  2. «biegnąc za kimś, za czymś starać się kogoś, coś złapać»
  3. pot. «ubiegać się o coś lub zabiegać o czyjeś względy»
  4. pot. «zmuszać do pójścia w określonym kierunku»
  5. pot. «zmuszać do czegoś, przynaglać»
  6. euf. «być zmuszonym do częstego korzystania z toalety»
 • ganiać się «ganiać siebie wzajemnie»
 • ganić «krytykować, potępiać»
 • ganoid «ryba o szkielecie chrząstkowym lub skostniałym i wydłużonym ciele, pokrytym tarczkami kostnymi»
 • ganz egal, ganc egal [wym. gancegal], ganc pomada pot. «wszystko jedno»
 • gańdźa, gandzia, gandża środ. «marihuana»
 • gaolian, kaolian «roślina zbożowa i pastewna uprawiana na Dalekim Wschodzie»
 • gaon
  1. «honorowy tytuł nadawany w VI – XIII w. przełożonym akademii talmudycznych w miastach w Babilonii, Egipcie i Syrii»
  2. «tytuł nadawany zwyczajowo wybitnym uczonym talmudycznym w XVIII–XIX w.»
 • gap pot. «człowiek przypatrujący się jakiemuś zdarzeniu»
  • gapiowski
 • gapa
  1. «człowiek nierozgarnięty, nieuważny; też: człowiek, który coś przegapił lub się zagapił»
  2. pot. «gawron lub wrona»
  • gapiowski • gapiostwoCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88