znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Lista haseł

 • samorództwo «domniemane powstawanie niższych organizmów z materii nieożywionej»
 • samorząd «samodzielne i niezależne wykonywanie pewnych funkcji o charakterze administracyjnym przez grupę osób wybranych przez jakąś społeczność; też: grupa osób sprawujących takie funkcje»
  • samorządowy
 • samorządny «samodzielnie kierujący swą działalnością»
  • samorządnie • samorządność
 • samorządowiec
  1. pot. «osoba sprawująca jakąś funkcję w samorządzie»
  2. pot. «osoba popierająca ideę istnienia samorządu»
 • samorzutny
  1. «podejmowany z własnej inicjatywy»
  2. «niepowodowany czynnikami zewnętrznymi, dokonujący się samoistnie»
  • samorzutnie • samorzutność
 • samosa «indyjski pierożek nadziewany warzywami lub mięsem i smażony w głębokim tłuszczu»
 • samosąd «samowolne ukaranie kogoś z pominięciem postępowania sądowego»
 • samosiejka
  1. «roślina, która wyrosła z nasienia opadłego z drzewa, krzewu itp.»
  2. pot. «tytoń siany na własny użytek»
 • samosiew
  1. «samorzutne wysianie się dojrzałych nasion»
  • samosiewny
 • samospalenie «samobójstwo przez spalenie się żywcem, popełniane najczęściej na znak protestu»
 • samospełnienie «spełnienie własnych marzeń, aspiracji»
 • samospłacalny «taki, którego produkcja lub eksploatacja zwraca koszty poniesione przy budowie lub zakupie»
 • samostanowienie «prawo narodu do stanowienia o swoim losie»
 • samosterowny «o statku, jachcie: zdolny do utrzymywania kursu bez pomocy steru»
  • samosterownośćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88