znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Lista haseł

 • chaotyczny
  1. «nieuporządkowany lub niezorganizowany»
  2. «działający bez planu i w sposób nieuporządkowany»
  • chaotycznie • chaotyczność
 • chap «wykrzyknik nazywający szybki ruch, polegający na chwyceniu czegoś, zwykle zębami, pyskiem, dziobem»
 • chapnąćchapać
  1. pot. «chwycić coś, zwłaszcza zębami, pyskiem lub dziobem»
  2. pot. «zjeść coś naprędce»
  3. pot. «ukraść»
 • chaps zob. chap.
 • charakter
  1. «zespół cech psychicznych względnie stałych, właściwych danemu człowiekowi»
  2. «o człowieku ze względu na jego cechy psychiczne»
  3. «zespół cech właściwych danemu przedmiotowi lub zjawisku, odróżniających je od innych przedmiotów i zjawisk tego samego rodzaju»
  4. «postać literacka wyposażona w bardzo zindywidualizowany zespół cech psychicznych i zewnętrznych»
  • charakterowy
 • charakterek pot. «dokuczliwy charakter; też: osoba o takim charakterze»
 • charakterny pot. «mający silny charakter»
 • charakterologia «dział psychologii zajmujący się badaniami nad kształtowaniem się, rozwojem, strukturą i zaburzeniami ludzkiego charakteru»
  • charakterologiczny • charakterologicznie • charakterolog
 • charakteropatia «chorobowe zmiany charakteru»
  • charakteropatyczny • charakteropata
 • charakterotwórczy «kształtujący charakter człowieka»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88