znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Lista haseł

 • współodpowiedzialny «odpowiedzialny wspólnie z kimś innym»
  • współodpowiedzialność
 • współokreślićwspółokreślać «mieć wpływ razem z kimś lub z czymś na charakter czegoś»
 • współorganizować «organizować coś wspólnie z kimś»
  • współorganizator • współorganizatorka
 • współosiowy «leżący na tej samej linii prostej, mający wspólną oś»
 • współoskarżony «osoba oskarżona razem z kimś innym o udział w przestępstwie»
 • współpasażer «osoba odbywająca podróż razem z kimś innym»
  • współpasażerka
 • współplemieniec «członek jakiegoś plemienia w stosunku do innych członków tego plemienia»
 • współpodróżny «ten, kto razem z innymi podróżuje»
 • współpraca
  1. «działalność prowadzona wspólnie przez jakieś osoby, instytucje lub państwa»
  2. «o narządach, mechanizmach: wspólne funkcjonowanie wraz z innymi elementami w ramach całości organizmu lub maszyny»
  3. «działalność prowadzona na czyjeś zlecenie, wiążąca się ze zdradą lub z działaniem na czyjąś niekorzyść»
  • współpracować • współpracownik • współpracowniczka
 • współprzewodniczący
  1. «jedna z osób, które kierują obradami, dyskusją na posiedzeniu, naradzie»
  2. «jeden ze zwierzchników jakiegoś zespołu»
 • współrealizować «realizować coś wspólnie z kimś innym»
  • współrealizator • współrealizatorka
 • współredagować «redagować coś wspólnie z kimś innym»
  • współredaktor • współredaktorka
 • współrządzić «brać wspólny z kimś udział w rządzeniu»
 • współrzędna «liczba określająca położenie punktu na płaszczyźnie, na powierzchni, w przestrzeni, na linii»
 • współrzędne galaktyczne «współrzędne określające położenie ciała niebieskiego względem płaszczyzny Galaktyki»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88