znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Lista haseł

 • yorkshire terrier [wym. jorkszir terier], york [wym. jork] «mały pies pokojowy o długiej, prostej sierści z jedwabistym połyskiem»
 • yo-yo zob. jo-jo.
 • yuko [wym. juko] «w judo: ocena przyznawana zawodnikowi w trakcie walki»
 • yumpie [wym. jampi] «młody, szybko awansujący przedstawiciel klasy średniej»
 • yuppie [wym. japi], yuppi [wym. japi] «młody, dobrze zarabiający przedstawiciel klasy średniej, prowadzący ostentacyjnie wystawny tryb życia»
 • yuppie nightmare [wym. japi najtmer] «gatunek filmu obyczajowego i sensacyjnego, którego tematem są niezwykłe przygody ludzi sukcesu»
 • z I
  1. «litera oznaczająca spółgłoskę z»
  2. «spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa, dźwięczna, twarda»
  3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: dwudziesty siódmy»
  4. «określenie osoby, której danych się nie zna lub nie chce się ujawniać»
  5. «znak niewiadomej lub zmiennej funkcji»
 • z II
  1. «przyimek tworzący wyrażenia oznaczające miejsce znajdowania się czegoś, np. Gwóźdź wystający z deski., rozpoczęcia ruch lub czynności, np. Wyszedł z banku., pochodzenia kogoś lub powstania czegoś, np. Pamiątka z Afryki.»
  2. «przyimek tworzący wyrażenia oznaczające źródło informacji lub wiedzy, np. dane z rocznika statystycznego»
  3. «przyimek tworzący wyrażenia określające okoliczności pojawienia się jakiejś rzeczy lub osoby, np. towary z importu, czas powstania czegoś, np. powieść z XIX w., lub podstawę do wykonania czegoś, np. Grał z nut.»
  4. «przyimek tworzący wyrażenia nazywające składnik całości, np. wiązanka z róż, lub zbiór zawierający określony element, np. kawa z mlekiem»
  5. «przyimek tworzący wyrażenia określające przyczynę jakiegoś zachowania lub procesu, np. Zemdlała z głodu., albo stan początkowy procesu, np. Z dziecka wyrosła panna.»
  6. «przyimek tworzący wyrażenia charakteryzujące zakres odniesienia danej cechy, np. Z oczu była podobna do matki., lub wysoki stopień nasilenia czynności, np. Kochał ją z całego serca.»
  7. «przyimek tworzący wyrażenia nazywające rzecz, którą ktoś ma przy sobie, np. pan z parasolem, oraz osobę towarzyszącą komuś, np. Podróżowała z mężem., lub rozmawiającą z kimś albo zjawisko występujące razem z innym, np. Padał deszcz z gradem.»
  8. «przyimek tworzący wyrażenia informujące o okolicznościach towarzyszących działaniu, np. Okno zamknęło się z trzaskiem., oraz jego celu i skutku, np. Przyszedłem do pana z prośbą o radę.»
  9. «przyimek tworzący wyrażenia oznaczające początek i koniec jakiegoś stanu, np. Budziła się z pianiem koguta., lub kierunek ruchu, np. Peleton jechał z wiatrem.»
  10. «przyimek tworzący przysłówki złożone, np. z cudzoziemska, z chłopska»
 • z III «partykuła komunikująca, że określenie liczby, ilości lub czasu jest przybliżone, np.: Potrzebuję z litr mleka.»
 • z-
  1. «przedrostek nadający aspekt dokonaności czasownikom, np. zanalizować, zeuropeizować»
  2. «przedrostek tworzący czasowniki oznaczające gromadzenie lub łączenie czegoś, np. zbiegać się, zgrywać, albo usunięcie czegoś lub oddalenie się od czegoś, np. zmyć, zjechać»
  3. «składnik pisanych łącznie przyimków złożonych i zleksykalizowanych złożeń, np. znad, zza, zgoła, zresztą»
 • za I
  1. «przyimek tworzący wyrażenia komunikujące, że osoba lub rzecz znajduje się po przeciwnej stronie danego obiektu niż obserwator, np. Za katedrą wisiał orzeł w koronie., albo dalej niż obiekt, z którego pozycją jest porównywana, np. Stała w kolejce za starszym małżeństwem., lub niżej od tego obiektu w jakiejś hierarchii, np. Na liście rankingowej nasza klasa zajmowała drugie miejsce tuż za klasą matematyczną.»
  2. «przyimek tworzący wyrażenia komunikujące, że ktoś lub coś posuwa się z tyłu danej osoby lub danego pojazdu, np. Autobus jechał za ciężarówką.»
  3. «przyimek tworzący wyrażenia komunikujące, że ktoś lub coś znajduje się na zewnątrz danego obszaru albo przemieszcza się do miejsca położonego na zewnątrz niego, np. Nasze dzieci od dawna mieszkają za miastem.»
  4. «przyimek przyłączający nazwę części ciała lub rzeczy, którą ktoś chwycił, np. Złapał chłopca za rękę.»
  5. «przyimek przyłączający określenie przedmiotu transakcji, np. Dostała niewielkie honorarium za książkę., albo kwoty, którą ktoś zapłacił lub przyjął z tytułu jakiejś transakcji, np. Kup sobie loda za dwa złote.»
  6. «przyimek tworzący wyrażenia wskazujące przyczynę jakiegoś zachowania, np. Pogniewała się na niego za spóźnienie., lub cel, warunki oraz sposób wykonania czynności, np. Modlili się za syna.»
  7. «przyimek tworzący wyrażenia komunikujące o powtarzających się okolicznościach, które pociągają za sobą charakteryzowany skutek, np. Zdałem egzamin już za drugim podejściem.»
  8. «przyimek tworzący wyrażenia wskazujące osobę, która miała robić to, co robi zamiast niej ktoś inny, np. Pójdź za mnie na to spotkanie., lub komunikujące, że ktoś robi czegoś bardzo dużo, przez wskazanie na liczbę osób, która zazwyczaj wykonuje daną czynność, np. Pracował za dwóch.»
  9. «przyimek tworzący wyrażenia określające czas, po upływie którego nastąpi dane zdarzenie, np. Za dziesięć minut odjeżdżamy., lub jaki pozostał do danego punktu czasowego, np. Za kwadrans wybije północ.»
  10. «przyimek tworzący wyrażenia określające czasy, w których nastąpiło dane zdarzenie, np. Za Kazimierza Wielkiego powstała Akademia Krakowska.»
  11. «przyimek tworzący wyrażenia komunikujące o następowaniu po sobie takich samych czynności, zdarzeń lub odcinków czasu, np. Upływa dzień za dniem.»
  12. «przyimek tworzący wyrażenia nazywające okres obejmujący stan rzeczy, o którym mowa, np. Nie zapłaciła pani czynszu za styczeń.»
  13. «przyimek przyłączający określenie właściwości lub roli przypisywanej osobie albo rzeczy, np. Przez pomyłkę uznano go za złodzieja.»
  14. «przyimek przyłączający nazwę przedmiotu uczuć lub upodobań, np. Szalał za nią.»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88