znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Lista haseł

 • N I «symbol pierwiastka chemicznego azot»
 • N II «symbol północy jako strony świata»
 • N III «symbol jednostki siły niuton»
 • n I
  1. «litera oznaczająca spółgłoskę n»
  2. «spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa, dźwięczna, twarda, nosowa»
  3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: piętnasty»
 • n II «neutrum»
 • Na «symbol pierwiastka chemicznego sód»
 • na
  1. «przyimek tworzący wyrażenia oznaczające miejsce dziania się lub znajdowania się czegoś, np. Pracował na polu., miejsce lub kierunek, będące celem ruchu, czynności, np. Pojechali na Mazury.»
  2. «przyimek tworzący wyrażenia oznaczające trwanie czegoś, okres, termin lub porę dziania się czegoś, np. Wyjechać na weekend.»
  3. «przyimek tworzący wyrażenia oznaczające miarę, ocenę wielkości oraz zakres ich zastosowania, np. Gruby na palec.»
  4. «przyimek tworzący z nazwami czynności wyrażenia określające cel, skutek lub sposób odbywania się tych czynności, np. Składać na pół.»
  5. «przyimek łączący z nadrzędnymi czasownikami rzeczowniki stanowiące ich uzupełnienie, np. Liczyć na pomoc., z nadrzędnymi rzeczownikami wyrazy stanowiące ich uzupełnienie, np. Skrzynka na listy., lub z nadrzędnymi przymiotnikami wyrazy stanowiące ich uzupełnienie, np. Był chciwy na pieniądze.»
  6. «przyimek tworzący wraz z rzeczownikami równoważniki zdań, np. Na zdrowie!»
  7. «przyimek tworzący z przysłówkowymi określeniami kolorów wyrażenia precyzujące osiągnięcie koloru, np. Pomalował ściany na zielono.»
  8. «przyimek tworzący z przysłówkami lub przymiotnikami wyrażenia oznaczające szczególne okoliczności dziania się czegoś, np. Spać na stojąco.»
  9. «przyimek tworzący z przysłówkami oznaczającymi czas wyrażenia precyzujące ten czas, np. Przyjechali na krótko.»
  10. «przyimek tworzący w połączeniu ze składnikami nieodmiennymi wyrażenia zleksykalizowane, oznaczające różne relacje przestrzenne, np. Wyjść na zewnątrz.»
 • na-
  1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne od czasowników podstawowych wzmagający intensywność lub oznaczający realizację tego, co oznacza czasownik podstawowy, np. nazbierać»
  2. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne od przymiotników lub rzeczowników, np. naświetlać»
  3. «część składowa rzeczowników, przymiotników i przysłówków mających za podstawę słowotwórczą połączenie przyimka na z rzeczownikiem w bierniku lub miejscowniku, np. nabrzeże»
  4. «część składowa niektórych wyrazów powstałych wskutek połączenia przyimka na z innymi wyrazami, np. nadal»
 • nabab
  1. «bardzo bogaty człowiek»
  2. «zarządca prowincji lub władca ksiąstewka w północnych Indiach w XVII–XIX w.»
  3. daw. «Europejczyk wzbogacony w Indiach»
 • na baczność «stojąc w pozycji wyprostowanej, z rękami opuszczonymi i przylegającymi ściśle do boków»
 • nabajać
  1. daw. «naopowiadać fantastycznych historii»
  2. daw. «opowiedzieć dużo plotek, głupstw lub kłamstw»
 • nabajdurzyć pot. «naopowiadać głupstw lub bzdur»
 • nabałaganić pot. «zrobić gdzieś bałagan»
 • nabarłożyć
  1. posp. «naśmiecić, nabrudzić»
  2. posp. «narozrabiać»
 • nabawićnabawiać «doprowadzić kogoś do czegoś przykrego lub sprowadzić na kogoś coś przykrego»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88