[84] 18.27. Nazwy indywidualne (jednostkowe) urzędów, władz (...)

 
18.27. [84] Nazwy indywidualne (jednostkowe) urzędów, władz (...)
Wielką literą piszemy nazwy indywidualne (jednostkowe) urzędów, władz, instytucji, szkół, organizacji, towarzystw, nazwy zespołów muzycznych, artystycznych i sportowych. Występujące w tych nazwach przyimki, spójniki, wyrażenia imienia, pod wezwaniem, na rzecz, do spraw, numer, przeciwko itp. piszemy małą literą:
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny, Urząd Rady Ministrów, Izba Lordów, Kancelaria Prezydenta, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Sąd Rejonowy w Krakowie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Warszawie, Szkoła Podstawowa nr 105 w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Szpital Wojewódzki w Rzeszowie, Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Klub Inteligencji Katolickiej, Komisja Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem, Kongregacja Panien Benedyktynek w Polsce pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Fundacja im. Bogdana Jańskiego na rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo i Fizycznie, Bajm, Budka Suflera, Elektryczne Gitary, Ich Troje, Maanam, Mali Gorzowiacy (zespół taneczny), Legia Warszawa,
ale: Już czwarty sejm zajmuje się emeryturami i rentami. Tutaj wyraz sejm został użyty jako wyraz pospolity. Podobnie jako pospolite można użyć wyrazów senat i izba.
Miasto ma siedem szkół podstawowych, dwa banki, dwa kina i jeden szpital. Byłem w dwu bankach, a teraz idę jeszcze odebrać książki z biblioteki. Wyrazy szkoła podstawowa, bank, kino, szpital, biblioteka zostały użyte jako wyrazy pospolite.
Por. 20.14.
18.27.1. Reguła stosowania wielkich liter odnosi się także do nazw jednostek wojskowych traktowanych jako nazwy własne:
1. Pułk Strzelców Podhalańskich albo I Pułk Strzelców Podhalańskich, Dywizjon 303, Batalion Zmotoryzowany im. Westerplatte, 3. Pułk Ułanów Śląskich,
ale: Służyłem już w czterech pułkach. Wyraz pułk został tutaj użyty jako wyraz pospolity.
18.27.2. Zawsze wielką literą pisze się nazwy takich urzędów, jak: Konwent Seniorów, Konwencja Narodowa.
18.27.3. Na ogół wielką literą pisze się — w znaczeniu instytucji, organizacji i ogółu wiernych — wyraz Kościół, natomiast towarzyszące mu określenia odłamów wyznaniowych i obrządków zapisujemy małą literą, np.
Kościół autokefaliczny, Kościół katolicki, Kościół prawosławny, Kościół protestancki, Kościół zielonoświątkowy, Kościoły wschodnie.
Niektóre z tego rodzaju określeń przyjęły charakter pełnej, oficjalnej nazwy i dlatego są w całości zapisywane wielkimi literami, np.
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (albo: Adwentyści Dnia Siódmego), Polski Narodowy Kościół Katolicki, Starokatolicki Kościół Mariawitów (ale: Kościół mariawitów).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

SŁOWO ROKU 2017

Uniwersytet Warszawski organizuje już po raz siódmy plebiscyt na najważniejsze słowo roku. Będziemy je wybierać wszyscy w głosowaniu internetowym, a niezależnie dokona wyboru ogólnopolska kapituła profesorów językoznawstwa. Ponieważ trudno przypomnieć sobie cały rok, poniżej zamieszczamy listę słów najbardziej kluczowych statystycznie, która stanowi orientacyjną pomoc. Można także zgłosić swoją propozycję słów – zgłoś


Które słowo okaże się najważniejsze w Polsce w roku 2017? To Państwo zdecydują.

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

10 najciekawszych obrazów świata

Wyślij

Zagłosuj na SŁOWO ROKU 2017 i odbierz darmowy e-book!