[7] 3.1. Zakres użycia litery ą:

 
3.1. [7] Zakres użycia litery ą:
a) w wyrazach rodzimych i spolszczonych przed literami oznaczającymi głoski szczelinowe f, w, s, z, ś, ź, sz, ż, ch (zgodnie z wymową), np.
fąfel, wąwóz, wąski, wiązka, gąsiorek, wąziutki, wąż, wąchać;
b) w wyrazach rodzimych i spolszczonych przed literami oznaczającymi głoski zwarte i zwarto-szczelinowe (p, b, t, d, c, dz, cz, ć, , k, g) oznacza ona połączenia głosek o + N (N symbolizuje spółgłoskę nosową o różnym miejscu artykulacji zależnie od następującej po niej spółgłoski zwartej lub zwarto-szczelinowej), np.
kąpiel, rąbać, kąt, prąd, zmącony, Prądzyński, rączka, spiąć, rządź, bąk, krąg, które wymawiamy odpowiednio: [kompjel, rombać, kont, pront, zmoncony, Prondzyński, ronczka, spjońć, żońć, boηk, kroηk]*.
* Znak [η] oznacza spółgłoskę podobną do n, ale tylnojęzykową.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!