[7] 3.1. Zakres użycia litery ą:

 
3.1. [7] Zakres użycia litery ą:
a) w wyrazach rodzimych i spolszczonych przed literami oznaczającymi głoski szczelinowe f, w, s, z, ś, ź, sz, ż, ch (zgodnie z wymową), np.
fąfel, wąwóz, wąski, wiązka, gąsiorek, wąziutki, wąż, wąchać;
b) w wyrazach rodzimych i spolszczonych przed literami oznaczającymi głoski zwarte i zwarto-szczelinowe (p, b, t, d, c, dz, cz, ć, , k, g) oznacza ona połączenia głosek o + N (N symbolizuje spółgłoskę nosową o różnym miejscu artykulacji zależnie od następującej po niej spółgłoski zwartej lub zwarto-szczelinowej), np.
kąpiel, rąbać, kąt, prąd, zmącony, Prądzyński, rączka, spiąć, rządź, bąk, krąg, które wymawiamy odpowiednio: [kompjel, rombać, kont, pront, zmoncony, Prondzyński, ronczka, spjońć, żońć, boηk, kroηk]*.
* Znak [η] oznacza spółgłoskę podobną do n, ale tylnojęzykową.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

SŁOWO ROKU 2017

Uniwersytet Warszawski organizuje już po raz siódmy plebiscyt na najważniejsze słowo roku. Będziemy je wybierać wszyscy w głosowaniu internetowym, a niezależnie dokona wyboru ogólnopolska kapituła profesorów językoznawstwa. Ponieważ trudno przypomnieć sobie cały rok, poniżej zamieszczamy listę słów najbardziej kluczowych statystycznie, która stanowi orientacyjną pomoc. Można także zgłosić swoją propozycję słów – zgłoś


Które słowo okaże się najważniejsze w Polsce w roku 2017? To Państwo zdecydują.

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

10 najciekawszych obrazów świata

Wyślij

Zagłosuj na SŁOWO ROKU 2017 i odbierz darmowy e-book!