Nazwy osób, do których się zwracamy w listach, podaniach (...)

 
Nazwy osób, do których się zwracamy w listach, podaniach (...)
Wielką literą piszemy nazwy osób, do których się zwracamy w listach prywatnych i oficjalnych oraz urzędowych podaniach, a także nazwy osób bliskich adresatowi lub piszącemu. Pisownia wielką literą obejmuje również przymiotniki i zaimki, które się odnoszą do tych nazw osób.
Nazwy osób trzecich, jeśli te osoby są bliskie nam lub osobie, do której się zwracamy, także możemy wyróżnić wielką literą:
Zosiu, to nawet nie jest tłumaczenie się, wierz mi. Jesteś kimś tak bliskim dla mnie, że Twój półżartobliwy wyrzut — nie powiedziany, lecz odczuty — tkwi wciąż we mnie. Boli mię po prostu, że nie byłem przy Tobie, gdy byłem Ci potrzebny. I tyle.
(Antoni Gołubiew do Zofii Starowiejskiej-Morstinowej)
W imieniu dzieci leczonych w Klinice Hematologii Dziecięcej w Krakowie i Ich Rodziców bardzo dziękujemy Ludziom Dobrego Serca — artystom, środkom masowego przekazu, instytucjom, którzy przygotowali i prowadzili wielkie świąteczne Owsiakowe muzykowanie.
(prof. J. Armata) — list do redakcji „Tygodnika Powszechnego”
Pan
Dziekan Wydziału Filologicznego
Prof. Jan Nowak
Uprzejmie proszę Pana Dziekana o udzielenie mi urlopu dziekańskiego [...].