Nazwy wydarzeń lub aktów dziejowych

 
Nazwy wydarzeń lub aktów dziejowych
Małą literą piszemy nazwy wydarzeń lub aktów dziejowych:
bitwa grunwaldzka, bitwa pod Grunwaldem, bitwa pod Płowcami, druga wojna światowa, hołd pruski, konferencja genewska, kongres wiedeński, obrady okrągłego stołu (ale także: obrady Okrągłego Stołu), pokój toruński, porozumienia sierpniowe, powstanie styczniowe, powstanie warszawskie, rewolucja francuska, stan wojenny, traktat wersalski, unia lubelska, wojna chocimska, wojna trojańska, wojna trzydziestoletnia.
O możliwości pisania tego typu nazw wielką literą ze względów uczuciowych — zob. 19.3.
UWAGA: Wyjątek stanowią tu nazwy miesięcy, którymi przenośnie określamy wypadki dziejowe we współczesnej historii Polski, np. Czerwiec a. Czerwiec '56, Marzec a. Marzec '68, Grudzień a. Grudzień '70, a także Bitwa Warszawska.
Wielką literą piszemy również przenośne, opisowe bądź poetyckie nazwy wydarzeń lub procesów historycznych, np. Cud nad Wisłą, Jesień Ludów, Jesień Narodów, Okrągły Stół, Wiosna Ludów.