Tytuły naukowe i zawodowe

 
Tytuły naukowe i zawodowe
Małą literą piszemy tytuły naukowe i zawodowe:
magister, doktor habilitowany, profesor, inżynier, licencjat.