[240] 61.2. Imiona obce

 
61.2. [240] Imiona obce
W odniesieniu do imion obcych stosujemy następujące zasady:
a) Odmieniają się wszystkie imiona żeńskie zakończone na samogłoskę -a, np. Cynthia (Cynthii, Cynthię), Linda (Lindzie, Lindę), Martha (Marcie, Marthę), Ornella (Ornelli, Ornellę), Virginia (Virginii, Virginię).
Pozostałe imiona żeńskie nie odmieniają się, np. Alice, Catherine, Deborah, Hannah, Jacqueline, Margaret, Michelle, Sally, Sarah, Scarlett, Shirley.
b) Odmieniają się imiona męskie zakończone w wymowie:
– na spółgłoskę, np. Francis (Francisa, z Francisem, o Francisie), John (Johna, z Johnem, o Johnie), Jacques (Jacques’a, z Jakiem, o Jacques’u), Helmut (Helmuta, z Helmutem, o Helmucie), Joseph (Josepha, z Josephem, o Josephie a. Josefie), Ralph (Ralpha, z Ralphem, o Ralphie a. Ralfie), Keith (Keitha, z Keithem, o Keicie a. Keisie), Kenneth (Kennetha, z Kennethem, o Kennecie a. Kennesie), Max (Maksa a. Maxa, z Maksem a. Maxem, o Maksie a. Maxie), Felix (Feliksa a. Felixa, z Feliksem a. Felixem, o Feliksie a. Felixie), Gustav (Gustava, z Gustavem, o Gustavie a. Gustawie), Yves (Yves’a, z Yves’em, o Yvie a. Ywie), George (George’a, z George’em, o George’u), Georges (Georges’a, z Georges’em, o Georges’u), Pierre (Pierre’a, z Pierre’em, o Pierze), , Claude (Claude’a, z Claude’em, o Claudzie);
– na -a, np. Alosza (Aloszy, Aloszę), Andrea (Andrei, Andreę), Elia (Elii, Elię);
– na -o, np. Benito (Benita, o Benicie), Claudio (Claudia, o Claudiu), Paavo (Paava, o Paavie a. Paawie), Ernő (Erna, o Ernie), Niccolò (Niccola, o Niccolu), László (Lászla, o Lászlu).
Większość krótkich imion męskich zakończonych na -o: Leo, Mao, Theo, Ugo , a także Delano nie odmienia się.
– na -y, np. Henry (Henry’ego, o Henrym), Zachary (Zachary’ego, o Zacharym);
– na -i, np. Giovanni (Giovanniego, o Giovannim), Luigi (Luigiego, o Luigim), Jiři (Jiřiego, o Jiřim), Eddy (Eddy’ego, o Eddym), Charlie (Charliego, o Charliem), Jesse (Jessego a. Jesse’ego, o Jessem).
Można też odmieniać imiona zakończone na -e, -h nieme następujące po samogłosce oraz akcentowane na ostatniej sylabie, np.
Cesare [Czezare] (Cesarego, o Cesarem a. ndm);
Imre (Imrego, o Imrem a. ndm);
Joe (Joego, o Joem a. ndm);
Noah (Noaha, o Noahu a. ndm).
André (Andrégo, o Andrém a. ndm);
René (Renégo, o Reném a. ndm);
Louis (Louisa, o Louisie a. ndm);
Jednak imię François nie jest odmieniane.
Pozostałe imiona męskie nie odmieniają się, np. Andrew [Endrju], Hugh [Hju], Matthew [Metju], Radu [Radu].
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!