[242] Nazwiska angielskie i francuskie

 
[242] Nazwiska angielskie i francuskie
Zapisując nazwiska angielskie i francuskie, zachowujemy ortografię oryginału, np. Hillary, Purcell, Reagan, Dumas, Poussin, de Gaulle. Istnieje nieliczna grupa nazwisk, które mają wariantywną pisownię – oryginalną lub spolszczoną: Shakespeare – Szekspir, Washington – Waszyngton, Voltaire – Wolter, Molière – Molier, Rousseau – Russo, Balzac – Balzak, Chopin – Szopen oraz Montesquieu – Monteskiusz i Descartes – Kartezjusz (w dwu ostatnich wypadkach spolszczono łacińską formę nazwisk).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego