• Na czasie
  BRONIĆ
  Bronić zazwyczaj wymaga dopełniacza: żołnierze bronią miasta, nie miasto, ktoś może bronić swoich racji, nie swoje racje.
  Wyjątkiem jest czynność adwokata, który broni np. oskarżoną, a nie oskarżonej. W tym znaczeniu bronić wymaga biernika.
  Mirosław Bańko
   
 • Łatwo pomylić
  BRÓD, BRUD
  Bród to płycizna na rzece, por. brodzić. Czym innym jest
  brud – brak czystości, por. brudny. Jeśli czegoś jest w bród, to jest tego bardzo dużo. Według jednej z hipotez wyrażenie to powstało z obserwacji, że w brodzie rzeka jest nie tylko najpłytsza, ale i najszersza, zatem krów czy koni przepędzanych na drugi brzeg mieści się tu najwięcej – jest ich po prostu w bród.
  Mirosław Bańko
   
 • To ciekawe
  FANTASTYCZNY
  Fantastyczny to typowy językowy intensyfikator – słowo używane dla
  podkreślenia wielkości lub intensywności czegoś. Osoby, rzeczy i zjawiska określane w taki sposób oceniamy pozytywnie, por. fantastyczna dziewczyna, kariera, koniunktura, okazja, zabawa. Wybór synonimicznych określeń jest ogromny, np. bajeczny, boski, cudowny, fenomenalny, genialny... W zakresie słownictwa oceniającego synonimia jest w ogóle bardzo bogata.
  Mirosław Bańko
   
Słowo dnia: niepokoić

Zagraj z nami!

Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka?

Zagraj teraz

Zasady pisowni

9.3. [25] Połączenia literowe chy i chi
Połączenie literowe chy piszemy we wszystkich wyrazach rodzimych, np.
chyży, kruchy, lichy, pochylony, ruchy, uchybić, zachybotać, zuchy.
Wyjątek stanowi czasownik chichotać i jego formy oraz wyrazy od niego pochodne, a także czasowniki częstotliwe zakończone na -iwać, np.
podkochiwać się, podsłuchiwać, wydmuchiwać, wymachiwać.
Połączenie literowe chi jest charakterystyczne dla wyrazów obcych, np.
chimera, chinina, chinolina, chityna, machinalnie, schizma, schizofrenik.
 
 
... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo audytor
Więcej słów

Powiedz to inaczej

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego