Ostatnio popularne

 
Ostatnio popularne
We wszystkich dziedzinach życia ulegamy modzie. W języku także. Tutaj zapoznasz się ze słowami, które w ostatnim czasie stały się bardziej popularne.
 • American dream [wym. amerikan drim] «określenie wyrażające ideały demokracji, równości i wolności oraz przekonanie o dostępnej dla wszystkich szansie zrobienia kariery i majątku»
 • bankowość elektroniczna zob. e-banking.
 • brustasza «górna kieszeń w marynarce»
 • dil, deal [wym. dil] «przedsięwzięcie przynoszące zyski, korzyści»
 • dopalacz
  1. «substancja naturalna lub syntetyczna (albo mieszanka tych substancji), o działaniu odurzającym lub pobudzającym, zbliżonym do działania narkotyku»
  2. «urządzenie w układzie wydechowym silnika samochodowego redukujące szkodliwe składniki w spalinach»
  3. «w silniku turboodrzutowym: urządzenie do spalania dodatkowego paliwa w celu zwiększenia siły ciągu silnika»
 • draft
  1. «szkic czegoś, np. projektu, umowy, scenariusza»
  2. «próbny wydruk»
  3. środ. «w ligach amerykańskich: wybór nowych zawodników do drużyn zawodowych»
 • dron «bezzałogowy statek latający»
 • dygitalizować, digitalizować «przetwarzać dane pisane i drukowane zawarte na nośnikach magnetycznych lub innych do postaci cyfrowej»
 • dżihad «w islamie: obowiązek szerzenia i obrony wiary przez muzułmanów, też za pomocą walki zbrojnej»
 • fanpage [wym. fanpejdż] «strona na Facebooku, promująca osobę, firmę, markę itp., służąca do komunikacji pomiędzy użytkownikami serwisu społecznościowego»
 • fast food [wym. fast fud]
  1. «bar szybkiej obsługi»
  2. «danie podawane w takim barze»

  • fastfoodowy
 • fejs pot. «Facebook»
 • forumowicz «uczestnik internetowej grupy dyskusyjnej»
  • forumowiczka
 • franczyza «sposób współpracy między firmami, sprzyjający tworzeniu się sieci»
 • gender [wym. dżender] «zespół zachowań, norm i wartości przypisanych przez kulturę do każdej z płci»
 • gender studies [wym. dżender stadys] «interdyscyplinarne studia zajmujące się kulturową i społeczną rolą płci»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego