BLISKOZNACZNY, RÓWNOZNACZNY

BLISKOZNACZNY, RÓWNOZNACZNY
Czy wyrazy bliskoznacznerównoznaczne? Niektórzy językoznawcy ograniczają pojęcie synonimii do rygorystycznie rozumianej tożsamości znaczeń, co nie jest praktyczne, gdyż nawet wyrazy, których znaczenia pokrywają się tylko częściowo, mogą w odpowiednim kontekście doskonale się zastępować.
Dlatego w słownikach synonimów na ogół gromadzi się wyrazy nie tylko równo-, ale i bliskoznaczne, takie jak bliski, niedaleki, nieodległy, pobliski, a także sąsiedni, sąsiadujący, okoliczny, ościenny, przyległy, przylegający. Z reguły im dalej w takim ciągu od jego początku, tym podobieństwo do wyrazu wyjściowego jest mniejsze. Jeden z polskich słowników synonimów zaczyna wyliczenie od bliski, a kończy na przyfrontowy!
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego