DECYDENT, DYSYDENT

DECYDENT, DYSYDENT
Decydent to ktoś, kto decyduje, gdyż ma takie prawo z racji zajmowanego stanowiska, por. polityczny decydent.
Dysydent to opozycjonista, który w państwach niedemokratycznych cierpi prześladowania z powodów swoich przekonań i działań (dawniej też innowierca). Oba wyrazy mają odległe źródło w łacinie, przy czym pierwszy spokrewniony jest z czasownikiem o znaczeniu ‛odcinać’, a drugi z czasownikiem o znaczeniu ‛siedzieć osobno (nie zgadzając się z kimś)’.
Mirosław Bańko
 
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego