DECYDENT, DYSYDENT

 
DECYDENT, DYSYDENT
Decydent to ktoś, kto decyduje, gdyż ma takie prawo z racji zajmowanego stanowiska, por. polityczny decydent.
Dysydent to opozycjonista, który w państwach niedemokratycznych cierpi prześladowania z powodów swoich przekonań i działań (dawniej też innowierca). Oba wyrazy mają odległe źródło w łacinie, przy czym pierwszy spokrewniony jest z czasownikiem o znaczeniu ‛odcinać’, a drugi z czasownikiem o znaczeniu ‛siedzieć osobno (nie zgadzając się z kimś)’.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!