NAOKOŁO

NAOKOŁO
Dookoła, dokoła, naokół, naokoło, wokół, wkoło, wokoło – czy naprawdę mamy aż tyle znaczeń, żeby obdzielić nimi te wszystkie podobne wyrazy? Niektóre z nich może wiążą się z ruchem, inne nie, ale to niepewne.
Ważne, że wszystkie są zapisywane łącznie, w każdym z nich przyimek stał się już przedrostkiem. W, do i na wyraźnie się różnią, widzimy różnicę między koło i około, okół wydaje się dziwaczny lub zgoła nieistniejący – a to, co łącznie pisane, tak podobne!
Jerzy Bralczyk
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego