ODSETEK, ODSETKI

 
ODSETEK, ODSETKI
Odsetek – zwykle w liczbie pojedynczej – to procentowy udział czegoś w czymś, por. „(...)odsetek młodzieży z rodzin chłopskich czy robotniczych na studiach okazał się w PRL niższy niż przed wojną, gdy powszechnie obowiązywało czesne” (Rzeczpospolita).
Odsetki – zwykle w liczbie mnogiej – to procenty od kapitału, np. od sumy złożonej w banku lub pozostającej wierzycielowi do spłacenia, por. „Bank najczęściej chce, aby spłata odsetek zaczęła się jak najszybciej (...)” (Z. Dobosiewicz, Podstawy bankowości). Liczba pojedyncza brzmiała dawniej odsetka, od dawnego od sta ‛od stu’, pochodzącego z czasów, gdy liczebnik sto odmieniał się rzeczownikowo. Męską formę odsetek odtworzono mylnie z formy liczby mnogiej. O dawnej odsetce przypomina dziś jeszcze dopełniacz liczby mnogiej odsetek, analogiczna forma rzeczowników męskich powinna bowiem mieć końcówkę -ów. Przewaga formy odsetek nad formą odsetków jest w polskich tekstach tysiąckrotna.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!