ŻÓŁĆ

 
ŻÓŁĆ
Najdłuższy wyraz składający się wyłącznie z liter właściwych właściwie tylko polskiemu alfabetowi. Krótszy jest czasownik żąć. Trochę szkoda, że znaczenie tego rzeczownika nie jest zbyt przyjemne, zwłaszcza w sensie metaforycznym, bo jako kolor jest w porządku.
Barwne przymiotniki żółty, złoty i zielony maja wspólne pochodzenie, co dziś niedostrzegalne, i dlatego błędy w pisowni są możliwe. Pamiętajmy o polskości słowa żółć.
Jerzy Bralczyk
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego