ZRAZU

ZRAZU
To słowo jest dziś odbierane jako nieco archaiczne. Wątpliwości pisowni nie biorą się z rzadkich połączeń z z dopełniaczem rzeczownika raz („z razu jednego wnioskować nie można” na przykład), ale raczej z nie całkiem
słusznej analogii do rozłącznego od razu. W od razu jednak można od razu dostrzec właściwe, zwykłe znaczenie rzeczownika raz (por. od jednego razu), a w zrazu, czyli ‘z początku’ ten raz, jako ‘początek’, jest wysoce nietypowy.
Jerzy Bralczyk
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego