Dolewać oliwy do ognia

Dolewać oliwy do ognia
Czyli: pogarszać sytuację przez zaostrzanie konfliktu. Dolewanie oliwy to sposób na podsycanie ognia, czyli sporów, wylewanie jej na wzburzone fale to sposób na tych sporów łagodzenie.
Jej ambiwalentne działanie może dziwić, a dodajmy, że obok tych dwóch funkcji ma oliwa trzecią jeszcze: wypływając na wierzch, jest jak prawda. Działa symbolicznie na rzecz konfliktu, pojednania i wyświetlenia prawdy. Czy to nie za wiele?
Jerzy Bralczyk
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego